ACTUEEL

Friesland krijgt provinciaal borstkankercentrum

De Friese ziekenhuizen hebben een akkoord gesloten over het opzetten van een provinciaal borstkankercentrum. Patiënten kunnen straks binnen 24 uur terecht in de ziekenhuizen in Leeuwarden, Drachten, Heerenveen of Sneek voor een diagnose. De behandeling wordt geconcentreerd in Leeuwarden.

Medisch specialisten, ziekenhuismedewerkers en borstkankerpatiënten voerden het afgelopen halfjaar samen een verkennend onderzoek uit. De keuze voor het medisch Centrum Leeuwarden is mede ingegeven door de aanwezigheid van het Radiotherapeutisch Instituut Friesland – pal naast het MCL – speelt hierbij mede een rol. Ook is in Leeuwarden veel ervaring met plastische chirurgie na een borstoperatie. Voor nazorg, chemo- of hormoontherapie kan de patiënt terecht in het ziekenhuis naar keuze. Op alle locaties zal de kwaliteit van de zorg en de diagnose-apparatuur van hetzelfde niveau zijn.

Nieuwbouw is niet aan de orde. In Leeuwarden vergt de nieuwe behandelkliniek mogelijk wel een interne verbouwing. Daarnaast krijgen alle locaties dezelfde herkenbare ‘huisstijl’.

Afspraken

Zorgverzekeraar De Friesland is positief over de opzet van het borstkankercentrum, maar hecht aan goede afspraken. Met de verschuiving van operaties naar Leeuwarden wordt de druk op de operatiekamers hier groter. Dit betekent dat het MCL weer andere operaties zal moeten overdragen aan Drachten, Heerenveen of Sneek.

De zorgverzekeraar is betrokken omdat ziekenhuizen zelf niet tot een marktverdeling of prijsafspraken mogen komen. Als ook De Friesland definitief akkoord is met het plan, gaan de vier ziekenhuizen aan de slag. De verwachting is dat dit in 2018 gaat gebeuren.

Borstkanker is de meest voorkomende soort kanker bij vrouwen. In Friesland vinden er jaarlijks tussen de 600 en 700 operaties plaats (gebruikers van de smartphone-app klikken hier voor de infographic), verspreid over alle vier de ziekenhuizen. Door patiëntenbesprekingen en alle operaties op één plek te concentreren, willen de ziekenhuizen de kwaliteit van de Friese borstkankerzorg verbeteren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top