Tech

Benelux en Oostenrijk speuren samen naar innovatieve medicijnen

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk maken met een gezamenlijk project werk van het vroegtijdig opsporen van veelbelovende nieuwe geneesmiddelen. Via zogeheten horizon scanning worden potentieel belangrijke farmaceutische innovaties in kaart te gebracht nog vóór ze op de markt komen.

“Hoe beter we voorbereid zijn op hun komst, hoe sneller we belangrijke innovatieve behandelingen ter beschikking kunnen stellen van onze patiënten”, zegt de Belgische minister De Block van Sociale Zaken en Volksgezondheid. “In een bij uitstek internationale sector als de farmaceutische industrie is het belangrijk dat we de krachten bundelen voor deze oefening. Daarom lanceren we vandaag het ‘Horizon Scanning System’ met de BeNeLuxA Collaboration, en we nodigen ook andere Europese landen uit om zich bij ons aan te sluiten.”

Complex

Het structureel verzamelen en analyseren van informatie uit bijvoorbeeld onderzoek en literatuur geeft beter zicht op verwachte kosten, patiënten-aantallen en indicatie uitbreidingen. Zo wordt het mogelijk om vooraf al beleidsbeslissingen te nemen, of gezamenlijke prijsonderhandelingen voor te bereiden.  In BeNeLuxA-verband werd al eerder geëxperimenteerd met samenwerking op dit onderwerp. Juist omdat Horizon Scanning complex is, maar voor andere landen ook waardevolle informatie oplevert, nodigt het samenwerkingsverband andere landen uit om op dit terrein samen te werken.

“Onze eerste experimenten met Horizon Scanning gaven ons veel waardevolle informatie om beter om te kunnen gaan met nieuwe geneesmiddelen”, stelt minister Schippers van VWS. “Daarom vind ik internationale samenwerking op dit terrein belangrijk, want het zorgt er voor dat de informatie nog beter wordt. Met die informatie staan we sterker: bijvoorbeeld bij de inkoop van geneesmiddelen door zorgaanbieders.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top