ACTUEEL

Kwart tijd langdurige zorg gaat op aan administratie

Kwart tijd langdurige zorg gaat op aan administratie

Medewerkers in de langdurige zorg besteden een kwart van hun tijd aan administratieve taken. Dit gaat ten koste van de directe zorg voor bewoners en cliënten. Negen op de tien zorgverleners ervaren die taken bovendien als belastend. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Berenschot onder ruim 4.200 zorgprofessionals.

De meeste administratietijd gaat op aan het aanmaken en bijhouden van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Ook zijn zorgmedewerkers veel tijd kwijt aan overleg- en overdrachtsmomenten en de administratieve taken die hieruit voortvloeien, zoals het maken en uitwerken van notulen.

Werknemers in de gehandicaptenzorg, VVT-sector en geestelijke gezondheidszorg realiseren zich dat de uitvoering van de nodige administratieve taken bij hun werk hoort. Zelf noemen zij 14 procent van hun werkbare tijd als acceptabel, terwijl nu gemiddeld 25 procent van de tijd aan administratie opgaat. Tijd die zij liever aan zorg voor cliënten besteden.

Decentralisaties

De overheid wordt vaak genoemd als belangrijkste veroorzaker van de administratieve belasting. En sinds de in 2015 doorgevoerde decentralisaties is de lastendruk alleen maar gestegen, stellen zorgaanbieders. "Ondanks alle initiatieven om de regeldruk terug te dringen, is de administratieve belasting niet aantoonbaar verminderd", zegt Marvin Hanekamp, onderzoeker bij Berenschot. "Veel zorgorganisaties stellen zelfs dat de administratieve belasting is gestegen door een toename van het aantal financiers en gebrek aan eenduidigheid over eisen die onder meer door zorgkantoren, gemeenten en toezichthouders worden gesteld aan registratie en verantwoording." 

Uit het onderzoek van Berenschot blijkt echter dat overheid, uitvoeringsorganisaties en toezichthouders niet als enigen verantwoordelijk zijn voor regeldruk. Hanekamp wijst erop dat ook de zorginstellingen zelf debet zijn aan de toegenomen bureaucratie. "De administratieve belasting is ook een gevolg van de interpretatie van die regels door zorgorganisaties zelf. Bovendien leggen zij zichzelf en hun professionals allerlei aanvullende regels op." 

Slimme ICT

Volgens de onderzoeker kunnen zorginstellingen de nodige tijdwinst boeken door werkprocessen anders in te richten. Bijvoorbeeld door gebruik te maken slimme ICT-oplossingen voor het registreren en verantwoorden van geleverde zorg. Hanekamp: "Daarnaast is het van belang dat zorgaanbieders in kaart brengen wat er vanuit wet- en regelgeving minimaal vereist is wat betreft registratie en verantwoording. Doe niet minder dan dat, maar zeker ook niet meer. Als bijvoorbeeld één alinea tekst aan verantwoording voldoende is, maak er dan geen uitgebreid verhaal van."

Hanekamp pleit voor een gezamenlijke aanpak door zorgorganisaties en overheid om vanuit het perspectief van cliënten en de werkvloer de administratieve belasting te verlagen. "Werken in de zorg gaat nu eenmaal gepaard met de nodige registratie en administratie, maar het kan echt aanzienlijk minder. Schrap onnodige administratie, richt administratieve processen slimmer in en ondersteun deze met gebruiksvriendelijke software."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top