ACTUEEL

Kraamzorgorganisaties Midden-Kennemerland vormen coöperatie

Kraamzorgorganisaties in de regio Midden-Kennemerland hebben de krachten gebundeld in de coöperatie Geboortezorg Midden Kennemerland. De coöperatie is verantwoordelijk voor de geboortezorg in de regio en gaat deze zorg ook declareren bij de zorgverzekeraars.

Geboortezorg Midden Kennemerland is één van de eerste regio’s in Nederland die de bekostiging van integrale geboortezorg vastlegt. De coöperatie is met zorgverzekeraars Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis overeengekomen dat alle nieuwe aanmeldingen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 gefactureerd kunnen worden.

Expertise

Deelnemende partijen zijn de kraamzorg, eerstelijns en tweedelijns verloskunde, echocentra en het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk. In de coöperatie behouden de partijen hun volledige zeggenschap. Verloskundige Machteld Raat van ‘t Hof van Verloskundige Praktijk Castricum: "We kijken wat de beste zorg is voor onze cliënten en naar de beste plek voor die zorg. Wat dichtbij huis bij de verloskundige kan, blijft bij de verloskundige. Als er een medische noodzaak is, gaat de cliënt naar de klinische verloskundige of de gynaecoloog. Zo voorkomen we dat onze cliënten onterecht 'medisch' worden en andersom."

De partijen werken al langer samen. Begin 2017 maakten ze bekend geboortezorg gaan als één aanbieder gezamenlijke geboortezorg te gaan leveren en ook als zodanig te declareren. Zilveren Kruis was de eerste zorgverzekeraar waarmee toen overeenstemming werd bereikt over de bekostiging van integrale geboortezorg.

Taskforce

Het ministerie van VWS acht samenwerking in de verloskunde gewenst om de kwaliteit van de geboortezorg in Nederland te verbeteren. Een taskforce van VWS met diverse experts ondersteunde koplopers-regio's op het gebied van fiscale, juridische, ICT en algemene vraagstukken en knelpunten. Dias Pereira: "De taskforce is een geweldige steun voor ons geweest", zegt gynaecoloog Gabriela Dias Pereira van het RKZ. "Zonder hun inzet en kennis was het niet mogelijk om dit voor elkaar te krijgen."

Inmiddels zijn transitiegelden toegekend aan zes regio’s, waaronder de regio Midden-Kennemerland. De taskforce is nu onderdeel van het College Perinatale Zorg (CPZ).

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top