Finance

NZa start onderzoek naar kosten langdurige zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) start dit najaar met een onderzoek naar de kosten van de langdurige zorg. Alle zorgaanbieders die op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) zorg leveren zijn via een brief uitgenodigd mee te doen mee aan het onderzoek.

Het kostenonderzoek moet in kaart brengen welke zorg cliënten ontvangen en wat deze zorg kost. Op basis van deze gegevens stelt de NZa de nieuwe tarieven vast die vanaf 2019 gaan gelden. 

Het kostenonderzoek is volgens de NZa nodig, omdat de bestaande tarieven gebaseerd zijn op verouderde gegevens. Sinds de invoering van de zorgzwaartepakketten in 2009 zijn de tarieven voor alle prestaties in de ggz, gehandicaptenzorg en vvt niet meer opnieuw berekend, maar alleen geïndexeerd. 

Verandering

Ondertussen is er wel veel veranderd in de langdurige zorg, hetgeen invloed kan hebben op de bekostiging. Zo zijn er nieuwe prestaties en leveringsvormen bijgekomen, maar ook prestaties geschrapt. Daarnaast is per 2015 de AWBZ vervangen door de Wlz. Ook bieden veel ggz-aanbieders op een andere manier zorg dan zij voorheen deden en is er meer aandacht gekomen voor betalen voor kwaliteit.

Het onderzoek vindt plaats van 4 september tot en met 16 oktober. Adviesbureau KPMG Plexus gaat het onderzoek uitvoeren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top