Finance

Cordaan sluit 2016 in de plus af

Cordaan heeft 2016 afgesloten met een positief resultaat van 2,5 miljoen euro. Dit is minder dan in 2015, toen de zorgaanbieder nog op 3,6 miljoen euro uitkwam, maar desalniettemin is Cordaan tevreden.

"Ondanks alle bezuinigingen en wijzigingen in de zorgfinanciering, is het Cordaan gelukt om in 2016 'zwarte cijfers' te schrijven", stelt de Amsterdamse zorginstelling in het jaarbeeld. De totale opbrengsten van Cordaan zijn in 2016 uitgekomen op 353 miljoen euro, in 2015 was dit 354 miljoen euro. De sector Thuiszorg kent een negatieve exploitatie, net als in voorgaande jaren. Dankzij een reorganisatie is resultaat uitgekomen op 0,5 miljoen euro.

Het positieve resultaat van Cordaan als geheel is niet zonder slag of stoot bereikt, erkent de zorgaanbieder: "Soms vergt het veel van personeel." Zo zag de zorgaanbieder zich door de ingezette bezuinigingen genoodzaakt om afscheid te nemen van meerdere medewerkers. Het medewerkersbestand is in 2016 met 148 fte gekrompen tot 4753 fte. De zorgaanbieder streeft ernaar mensen te begeleiden van werk naar werk.

Verzorgingshuizen

Het aantal plekken in verzorgingshuizen van Cordaan is afgenomen met 93 plaatsen, in 2015 is het aantal plaatsen met circa honderd verminderd. Dit is het gevolg van het overheidsbeleid om het aantal intramurale plaatsen verder af te bouwen, waardoor mensen met een relatief lichte zorgvraag blijven steeds langer thuis wonen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top