ACTUEEL

Van Rijn ziet geen acuut gevaar voor Careyn

De continuïteit van de zorg bij Careyn loopt op korte termijn geen gevaar. Dat concludeert staatssecretaris Van Rijn op basis van recente informatie van de accountant van de noodlijdende zorgaanbieder en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Van Rijn reageert hiermee op Kamervragen van de SP en PVV naar aanleiding van berichten in de media als zou Careyn op omvallen staan. “De accountant Careyn recent laten weten dat de huidige kaspositie van Careyn geen bedreiging inhoudt voor de continuïteit vanuit financieel perspectief op de korte termijn”, schrijft Van Rijn. “Daarnaast heb ik ten aanzien van de financiële positie van Careyn nadere informatie gevraagd aan de NZa. De NZa heeft op basis van de verkregen informatie op dit moment geen aanleiding te veronderstellen dat de continuïteit van zorg voor de cliënten van Careyn op korte termijn in gevaar is. De NZa zal de komende tijd de vinger aan de pols houden bij zorgverzekeraars en Wlz-uitvoerders om erop toe te zien dat de continuïteit van zorg niet in gevaar komt.”

Draaiboek

Ook de suggestie dat Careyn onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zou proberen te beïnvloeden met een speciaal draaiboek sturen wordt door Van Rijn ontkennend beantwoord. “De IGZ geeft zelf aan niet belemmerd te worden in haar werk en het kunnen komen tot een goed oordeel over Careyn”, aldus Van Rijn. “Careyn geeft aan met het algemeen geformuleerd draaiboek geen andere bedoeling te hebben dan om medewerkers adequaat toe te rusten teneinde het IGZ-bezoek goed en professioneel te laten verlopen. Het draaiboek heeft met name een faciliterend karakter.”

Op dit moment ziet Van Rijn geen reden voor stappen. “Het nieuwe bestuur van Careyn en de medewerkers zijn hard aan het werk met het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het op orde brengen van de financiën. Dit is een proces van de lange adem en is volop gaande. Over de kwaliteit van zorg bij Careyn wacht ik het oordeel van de IGZ af die in oktober met haar bevindingen komt.”

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top