ACTUEEL

Zorgorganisaties Tilburg gaan gegevens delen met politie

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ), de huisartsenposten Midden-Brabant, het RAV Brabant Midden-West-Noord Ambulancezorg gaan geanonimiseerde gegevens over geweldletsels delen met de politie en de gemeente Tilburg. Op die manier hopen ze te komen tot een betere preventie van letsel door geweld.

Het ETZ, de huisartsenposten Midden-Brabant, het RAV Brabant Midden-West-Noord Ambulancezorg werken in het project samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie, de gemeente Tilburg, de politie Hart van Brabant en VeiligheidNL. Alle betrokken organisaties hebben een convenant ondertekend voor het project dat gemodelleerd is naar het Cardiff-model. In deze stad in Wales startte in 1996 een experiment waarbij het ziekenhuis informatie over letselslachtofferschap geanonimiseerd deelde met politie en gemeente, om preventieve maatregelen te kunnen nemen. In Cardiff heeft dit geleid tot een afname van geweld met 40 procent.

Ook in Tilburg gaan de zorgpartners nu, met behulp van VeiligheidNL, anonieme, niet-herleidbare gegevens over geweldletsels delen met politie en gemeente om te komen tot een betere preventie van letsel door geweld. De samenwerkingspartners in Tilburg streven ernaar dat in drie jaar een afname van het aantal slachtoffers van ernstig geweld zichtbaar wordt, in het bijzonder onder jongeren die slachtoffer worden van uitgaansgeweld. Jongeren tussen 20 en 24 jaar zijn oververtegenwoordigd onder slachtoffers van geweld die op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis belanden.

Aangifte

Politie en gemeente hebben een beperkt zicht op geweld, doordat het merendeel van de slachtoffers geen aangifte doet. In Tilburg doet ongeveer een derde van de slachtoffers aangifte. Aanvullende informatie van letselslachtoffers kan de politie en gemeente helpen om een vollediger zicht te krijgen op waar en wanneer geweld vooral voorkomt. Op basis hiervan kunnen zij bijvoorbeeld gericht toezicht of verlichting inzetten of in overleg treden met specifieke ondernemers en instellingen over maatregelen.

In een persverklaring benadrukt het ETZ dat het delen van informatie oorbaar zal gebeuren. Het zal plaatsvinden binnen de kaders van het medisch beroepsgeheim en de privacywetgeving. De informatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt alleen gebruikt voor preventieve maatregelen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top