Finance

Martini Ziekenhuis sluit meerjarencontract met Zilveren Kruis

Het Martini Ziekenhuis en zorgverzekeraar Zilveren Kruis hebben donderdag een contract voor vier jaar getekend. Ziekenhuis en zorgverzekeraar willen met dit contract zorgen voor hoogwaardige, toegankelijke, duurzame en betaalbare zorg in de regio Groningen en Drenthe. Vorig jaar sloot het Groningse ziekenhuis al een meerjarencontract met zorgverzekeraar Menzis.

Het donderdag getekende contract sluit aan op het meerjarig strategisch beleidsplan van het Martini Ziekenhuis. Daarin staat onder meer dat patiënten in het ziekenhuis terecht kunnen voor excellente medisch-specialistische basiszorg en acht expertisegebieden en dat landelijke en regionale samenwerking nodig is om kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen blijven bieden aan patiënten in Noord-Nederland. 

Doelmatig

Hans Feenstra, bestuursvoorzitter Martini Ziekenhuis: "Het Martini Ziekenhuis heeft met Zilveren Kruis afgesproken dat onze speerpunten verder kunnen groeien als we aantonen dat de kwaliteit van zorg goed en doelmatig is. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt over de dure geneesmiddelen, zodat elke patiënt dat geneesmiddel kan krijgen dat het meest geschikt is voor zijn situatie. Ook hebben we afspraken gemaakt over de acute zorg en onze excellente basiszorg.”

Olivier Gerrits, directeur zorginkoop Zilveren Kruis, benadrukt het belang van de meerjarenafspraken voor de toegang tot zorg in de regio. "De zorgvraag in Groningen en Drenthe verandert. Dat vraagt keuzes. Hoe lastig soms ook. Alleen zo kunnen we de toegankelijkheid van de zorg in het Noorden blijven borgen. Dat vraagt iets van ons, iets van zorgaanbieders en patiënten. Door samen afspraken te maken over welke zorg het beste waar kan plaatsvinden, garanderen we die toegang tot goede en betaalbare zorg. Niet alleen nu, maar de komende jaren."

Voordelen

Ook het Martini Ziekenhuis ziet grote voordelen van meerjarencontracten. Feenstra: "Voorheen moesten we elk jaar, met elke verzekeraar rond de tafel en onder grote tijdsdruk tot overeenkomst komen. Nu hebben we de tijd genomen om onze gezamenlijke doelstellingen te formuleren en te komen tot een financieringsmodel. Dit stelt ons in staat onze speerpunten in de regio verder te versterken, doelmatige zorg te leveren en de continuïteit van de organisatie te waarborgen.” Het ziekenhuis heeft met Zilveren Kruis afgesproken zich transparant op te stellen en niet alleen op volumes verantwoording af te leggen, "maar juist ook op kwaliteit van zorg".

Het contract is tot stand gekomen na een intensieve periode van onderhandelen, schrijft het ziekenhuis. Ook medisch specialisten van het Martini Ziekenhuis waren hierbij nauw betrokken.

Menzis

Het Martini Ziekenhuis sloot in september 2016 een meerjarencontract met zorgverzekeraar Menzis. Daarin legden zij onder meer afspraken vast om de kwaliteit van zorg te verbeteren, zorg dichterbij te organiseren en de kosten te verminderen. Waar eerder elk jaar opnieuw een contract werd afgesloten, geldt dit contract ook voor vier jaar.

Feenstra zei begin 2015 meerjarencontracten met verzekeraars te willen in plaats van jaarlijks te moeten onderhandelen. "De jaarlijkse onderhandelingen over kosten en aantallen behandelingen mogen misschien de prijs drukken, maar levert ook onzekerheid op voor zowel ziekenhuizen als patiënten," aldus Feenstra. Hij pleitte toen al voor samenwerking als jarenlange contractpartners. "Dan gaat het niet alleen om financiële afspraken, maar ook om continuïteit in bedrijfsvoering."

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top