ACTUEEL

Sophia en Rijnlands Revalidatie Centrum voltooien bestuurlijke fusie

Sophia Revalidatie en Rijnlands Revalidatie Centrum zijn per 1 oktober bestuurlijk gefuseerd. Het doel is om op 1 januari 2019 de organisaties ook juridisch te laten fuseren.

In december 2016 kwamen de organisaties naar buiten met hun fusieplan. Zowel de Autoriteit Consument en Markt (ACM) als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaven aan geen bezwaar te hebben tegen een bestuurlijke fusie. Ook de ondernemingsraden, medisch specialisten en de cliëntenraden van beide organisaties brachten een positief advies over de intentie tot fusie uit.

Gedurende de periode van de bestuurlijke fusie is nog sprake van twee aparte organisaties. Het bestuur wordt gevormd door Frans van den Broek d’Obrenan en Willem Wiegersma. Van den Broek d’Obrenan vervult de taak van voorzitter. De organisaties streven ernaar per 1 januari 2019 volledig op te gaan in één nieuwe organisatie. Vanaf die datum neemt Wiegersma - sinds april 2017 bestuurder van Sophia Revalidatie - de voorzitterstaak over van Van den Broek d’Obrenan.

Kwaliteit

De centra zijn ervan overtuigd dat een fusie de medisch-specialistische revalidatiezorg in de regio rond Den Haag en Leiden versterkt. Het doel is de kwaliteit van de zorg te verbeteren, de zorg te innoveren en doelmatige inzet van middelen te vergroten. Een bundeling van krachten levert meerwaarde op voor patiënten, partners én medewerkers, verwachten de organisaties. Door de fusie ontstaat een organisatie met een jaaromzet van een kleine 100 miljoen euro. 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top