ACTUEEL

NZa verplicht zorgaanbieders om inzicht in wachttijden te geven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht ggz-aanbieders om vanaf 2018 elke maand hun wachttijdgegevens aan te leveren aan Vektis. De NZa verplicht daarnaast zorgaanbieders van medisch-specialistische zorg om patiënten actief te informeren als de wachttijd voor polikliniek, diagnostiek of behandeling de Treeknorm overschrijdt.

Volgens de zorgautoriteit is het belangrijk dat burgers en zorgverzekeraars weten hoe lang het duurt voordat zij bij een ggz-aanbieder of bij een ziekenhuis terecht kunnen. Daarom neemt de NZa verschillende maatregelen. Meer inzicht in de wachttijden maakt het bovendien mogelijk om te lange wachtlijsten aan te pakken.

De NZa verplicht ggz-aanbieders om vanaf 2018 elke maand hun wachttijdgegevens aan te leveren aan Vektis. Deze verplichting sluit aan bij het breed gedragen initiatief van de koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz, ggz-aanbieders en zorgverzekeraars voor een nieuwe keuzewebsite voor patiënten in de ggz. Op de site komt ook informatie over wachttijden.

Vektis gaat de wachttijdgegevens verzamelen en vervolgens doorgeven aan de NZa. "Op die manier is er een uniform, actueel en vergelijkbaar overzicht van de wachttijden in de ggz en hoeven aanbieders deze maar één keer aan te leveren. Er is bij Vektis dan één bronbestand van wachttijden waar andere partijen, zoals patiënten- en brancheorganisaties, uit kunnen putten."

Ziekenhuiszorg

Ook in de ziekenhuiszorg zijn de wachttijden te lang, zo constateerde de NZa in haar actieplan wachttijden in de zorg in mei. De zorgautoriteit gaat daarom controleren of de wachttijdgegevens op de websites van ziekenhuizen en klinieken kloppen en actueel zijn. De NZa verplicht zorgaanbieders van medisch-specialistische zorg om patiënten actief (mondeling) te informeren als de wachttijd voor polikliniek, diagnostiek of behandeling de Treeknorm overschrijdt.

Daarnaast moeten ziekenhuizen en klinieken patiënten informeren over de mogelijkheid van wachtlijstbemiddeling door de zorgverzekeraar. Deze informatie moet bij de wachttijdinformatie op de website gepubliceerd worden. Patiënten die sneller geholpen willen worden, kunnen dan contact opnemen met hun zorgverzekeraar zodat die hen kan bemiddelen naar een zorgaanbieder waar de patiënt sneller terecht kan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top