ACTUEEL

Panteia onderzoekt capaciteit in de mondzorg

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voeren onderzoeksbureaus Panteia en Etil een onderzoek uit naar de capaciteit in de mondzorg. Het doel van het onderzoek is een advies te kunnen geven over het aantal tandartsen en mondhygiënisten dat moet worden opgeleid om aan de toekomstige vraag naar mondzorg te voldoen.

Voor het onderzoek maken Panteia en Etil gebruik van een rekenmodel om het benodigde aantal tandartsen en mondhygiënisten te ramen, waarin ze parameters opnemen over opleiding, de zorgvraag en het zorgaanbod. Om het rekenmodel te kunnen vullen, ontwikkelen de onderzoeksbureaus een web-enquête die tandartsen en mondhygiënisten gaan invullen. Daarnaast interviewen ze landelijke experts om zicht te krijgen op belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomstige vraag naar mondzorg en het aanbod van tandartsen en mondhygiënisten.

Door de combinatie van expertinterviews en enquêtes onder tandartsen en mondhygiënisten verwachten de onderzoekers een rapport op te stellen dat draagvlak heeft onder belangrijke partijen uit het veld. De beroepsverenigingen liggen al enige tijd met elkaar in de clinch over de taakherschikking in de mondzorg die minister Schippers (VWS) voorstaat. Zij heeft in september 2016 aangekondigd dat ze bij wijze van experiment mondhygiënisten zelfstandig wil laten boren bij cariës, verdovingen laten geven en röntgenfoto’s laten maken. Schippers wil komen tot een herverdeling van taken tussen tandartsen en mondhygiënisten.

Verheugd

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) stelt in een reactie "verheugd" te zijn dat de minister eerst de capaciteit in de mondzorg zorgvuldig in kaart laat brengen voordat er besluiten worden genomen over de taakherschikking. De belangenbehartiger heeft op een dergelijk onderzoek aangedrongen. Een interne werkgroep van de ANT heeft zich over het probleem gebogen en een uitgebreide lijst opgesteld met te onderzoeken onderwerpen en onderzoeksvragen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top