Finance

'Zorg is fors meer kwijt aan accountant'

'Zorg is fors meer kwijt aan accountant'

De accountantskosten voor de zorg zijn in 2016 gemiddeld met 12 procent gestegen. Bij de geestelijke gezondheidszorg was er zelfs een stijging van ruim 15 procent en bij verpleging, verzorging en thuiszorg van bijna 15 procent. In totaal betaalden de zorgorganisaties samen 87 miljoen euro voor controle- en advieswerk, zo’n 127 duizend euro gemiddeld per instelling.

Dit blijkt uit onderzoek van Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg. Intrakoop voerde een analyse uit op de accountantskosten bij zorgaanbieders in de verpleging, verzorging en thuiszorg (vvt), de geestelijke gezondheidszorg (ggz), de cure (ziekenhuizen en revalidatiecentra) en de gehandicaptenzorg. De analyse is uitgevoerd op basis van 683 jaarverslagen over het jaar 2016. 

Declaraties

Organisaties in de ouderenzorg hebben sinds de overgang naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de overgang van de wijkverpleging naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) te maken met een toename in het aantal contractpartijen - van enkele zorgkantoren naar tientallen, of soms zelfs meer dan honderd gemeenten - die vragen om een financiële verantwoording. Dit heeft in deze deelsector geleid tot een toename van de dienstverlening door accountants. De toename van de kosten in de ggz komt volgens Intrakoop vooral door onduidelijkheid over declaraties en de ondersteuning van accountants bij het zelfonderzoek van ggz-organisaties naar de eigen declaraties.

Een mogelijke verklaring voor de stijging van de accountantskosten voor ziekenhuizen is dat in vergelijking met 2015 accountants in 2016 een grotere rol hebben gehad bij het zelfonderzoek naar declaraties. De gehandicaptenzorg laat volgens Intrakoop een afwijkend beeld zien. De organisaties in deze sector zagen hun uitgaven aan accountantsdiensten in 2016 licht dalen (-0,8 procent), mogelijk doordat de gehandicaptensector relatief stabiele financiële resultaten en een gezonde vermogensposities laat zien.

Kosten

De gemiddelde zorgorganisatie gaf in 2016 127 duizend euro uit aan accountantskosten. De accountantskosten per duizend euro omzet lagen voor de controle van de jaarrekening in de care hoger dan in de cure-sector. Ggz-organisaties zijn gemiddeld het duurst uit.

Van alle uitgaven aan de accountant heeft twee derde te maken met de controle van de jaarrekening. Die kosten namen in 2016 met 12,2 procent toe. Grootste stijgers zijn de kosten voor niet-controlediensten (16,6 procent) en overige controlewerkzaamheden (16,7 procent). De kosten voor fiscale advisering daalden met 12,5 procent. 

Intrakoop maakt zich zorgen over de toename van de administratieve rompslomp, blijkt uit de woorden van bestuurder Frank Kaptein: "Bureaucratie kost namelijk niet alleen geld, maar ook tijd. Die kan veel beter aan de cliënt besteed worden." (ANP/Skipr)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top