ACTUEEL

Innovatiefonds zet in op voorkomen overbehandeling darmontsteking

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars geeft een financiële bijdrage aan het UMC Utrecht voor een nieuw protocol dat overbehandeling van chronische darmontsteking met biologische medicijnen moet voorkomen. Dit moet volgens het ziekenhuis leiden tot een betere kwaliteit van leven van de betrokken patiënten en lagere kosten.

De behandeling van chronische darmontsteking is met de introductie van biologische medicijnen aanzienlijk verbeterd. Op dit moment ontvangt zo’n twintig procent van de patiënten met de ziekte van Crohn en zes procent van de patiënten met colitis ulcerosa de behandeling. De keerzijden van deze behandeling zijn ernstige bijwerkingen en hoge kosten. De implementatie van een zogeheten stopprotocol moet ertoe leiden dat er niet langer onnodig wordt doorbehandeld.

Keuzehulp

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars geeft ook een bijdrage aan het Trimbos-instituut voor het maken van een informatie-keuzehulp voor jongeren met zelfbeschadigend gedrag. Zelfbeschadiging komt naar schatting bij 18 tot 25 procent van de jongeren voor.  De keuzehulp moet jongeren en hun naasten ondersteunen bij het kiezen van adequate hulp. Ook zorgprofessionals kunnen van de keuzehulp gebruikmaken bij het adviseren over behandelmogelijkheden.

Het Radboudumc kan rekenen op een bijdrage van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars voor een nieuwe vorm van diagnose bij lymfklierkanker. Het ziekenhuis verwacht dat de toepassing van de nieuwe methode leidt tot betere diagnoses en daardoor tot minder over- en onderbehandeling. In Nederland wordt per jaar ongeveer 4.500 keer lymfklierkanker vastgesteld.

Voorlichtingsmateriaal

Ook steunt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars de afdelingen kinderchirurgie van het Erasmus MC-Sophia en het Radboudumc voor het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal omtrent seksualiteit voor jongeren en met Anorectale Malformatie (ARM) of de Ziekte van Hirschsprung. Dit zijn aanlegstoornissen in het gebied van de anus en/of de darm, waarbij doorgaans operatief ingrijpen op zeer jonge leeftijd nodig is. Er blijft echter meestal sprake van klachten, zoals obstipatie en incontinentie.

Uit een recent onderzoek van beide ziekenhuizen blijkt dat een deel  van de patiënten problemen behoudt met betrekking tot de seksuele functie. Meer dan negentig procent van de deelnemers gaf aan dat ze geen voorlichting gehad hadden over seksualiteit in relatie tot de aangeboren aandoening en meer dan zestig procent van deze deelnemers ervaart dat als gemis.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top