Finance

Solidariteit in zorgstelsel brokkelt af

Solidariteit in zorgstelsel brokkelt af

Nederlanders zijn minder bereid geworden om bij te dragen aan de zorgkosten van anderen. Vooral mensen die ongezond leven, veel alcohol drinken en roken zouden meer premie moeten betalen voor de basisverzekering. Voor mensen met een slechte gezondheid of een genetische aanleg voor een ernstige ziekte willen Nederlanders gewoon blijven betalen.

Dit blijkt uit de nieuwste Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel van onderzoeksinstituut NIVEL.

In Nederland wordt via de zorgpremie voor het basispakket bijgedragen aan de betaling van de zorgkosten van zowel onszelf als van anderen. De bereidheid om te betalen voor andermans zorgkosten daalde van 73 procent in 2013 naar 63 procent in 2015.

Volgens de onderzoekers zijn vooral mensen met een middelbaar opleidingsniveau of een laag inkomen minder genegen om op te draaien voor anderen. Ook nam de solidariteit onder deze groep in de afgelopen jaren af, terwijl de solidariteit onder hoogopgeleiden tussen 2013 en 2015 nagenoeg gelijk bleef.

Verder blijkt dat er een hoge mate van solidariteit is met mensen met een slechte gezondheid en genetische aanleg voor een ernstige ziekte. Ook vinden Nederlanders dat de zorgpremie van ouderen en mensen die vaak naar de huisarts gaan niet omhoog hoeft.

Leefstijl

De ondervraagden bleken minder solidair ten aanzien van leefstijl: rokers, mensen die ongezond leven en mensen die veel alcohol drinken kunnen op de minste solidariteit rekenen. Deze groepen zouden volgens het merendeel van de deelnemers aan het onderzoek meer moeten betalen voor de premie voor de basisverzekering.

"Er lijkt sprake van een 'eigen schuld'-gedachte", zegt NIVEL-programmaleider Judith de Jong. "Er bestaat een hoge solidariteit met mensen met een niet zo goede gezondheid en een genetische aanleg voor een ernstige ziekte. Tegelijkertijd blijken mensen minder solidair ten aanzien van leefstijl-gerelateerde zorgkosten."

Eigen groep

Nederlanders hebben de sterke solidariteit met de 'eigen groep', met name bij leefstijlgerelateerde thema’s, constateert NIVEL. Zo gaven bijna drie keer zoveel mensen die nooit roken aan dat rokers meer moeten betalen voor de basisverzekering dan mensen die elke dag roken. Rokers zijn dus meer solidair met rokers dan niet-rokers. Hetzelfde beeld is te zien ten aanzien van alcoholgebruik en sporten. 

De gegevens in de Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel zijn verzameld binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL. Dit panel bestaat uit ongeveer 12.000 personen van 18 jaar en ouder. (Skipr/ANP)

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter de Groot

8 november 2017

Ach, persoonlijk kan ik prima leven met deze brede solidariteit in zorgkosten omdat ik mij realiseer dat de groep waar we het over hebben fijn meebetaalt aan mijn extra pensioenkosten. Ze gaan zo een 8 jaar eerder dood en dat zijn heel veel zorgkosten ...

Bernard

8 november 2017

In het geval van de rokers, die moeten meer accijns betalen als een vorm van boete. Als we die "boete" in onze zorgverzekering storten dan zouden we een behoorlijke lasten verlichting krijgen en de rokers dragen bij aan de extra zorgkosten die ze "veroorzaken".

Cora Postema

8 november 2017

Dit vraagt dus om een verzekering speciaal voor rokers, eentje voor sporters, eentje voor zeer bewuste eters, eentje voor stedelingen, eentje voor plattelanders, eentje voor motorrijders, eentje voor.... Terug naar de cooperatieve verzekeringen dus. Wat is daar eigenlijk mis mee?

Durk Dijkstra

9 november 2017

Ziekte is een stukje menselijke ellende waar niemand om heeft gevraagd, roker of niet. Daarbij: we zijn toch zo zat van die administratieve rompslomp? Haal er dan niet nog meer bij. Misschien is het beter de accijns die tabak en alcohol opleveren te besteden aan de kosten die de toegenomen zorg met zich meebrengt. De "verzieker" betaalt. Er gaan de komende jaren nog vast wel meer factoren bekend worden die een beroerde invloed op de gezondheid hebben. Beeldschermwerk, fijnstof of nachtdienst bijvoorbeeld. Of motorrijden, of autorijden zonder de big- brother- dongel van de ANWB. Zullen we dan nog eens peilen?

van Es

9 november 2017

Als we de premie naar leefstijl zouden moeten heffen, dan zou de premie voor rokers lager moeten zijn. Roken is in de eerste plaats vooral nadelig voor de roker zelf. Ze leven korter. Ze betalen al mee aan de gezondheidszorg via de accijns en daarnaast betalen ze ook nog de volledige pensioenpremie. Doordat ze korter leven hebben ze ook nog lagere totale zorgkosten, aangezien iedereen aan het einde van zijn leven kosten maakt en rokers relatief weinig ongezonde jaren hebben. Des te gezonder men leeft, des te langer is die periode van de ongezonde jaren.

Top