Finance

BrabantZorg en VGZ begraven strijdbijl

VGZ stelt voor 2017 extra budget ter beschikking aan BrabantZorg voor wijkverpleging. Dit betekent dat verzekerden van VGZ die kiezen voor wijkverpleging van BrabantZorg de zorg weer rechtstreeks en volledig vergoed krijgen door VGZ.

Met het extra budget komt er een einde aan een stevig meningsverschil tussen BrabantZorg en VGZ. Doordat BrabantZorg kampte met een ontoereikend budget, moesten nieuwe klanten die verzekerd waren bij VGZ zich sinds 1 juni naar een andere zorgaanbieder. Klanten die toch kozen voor BrabantZorg ontvingen zelf de rekening voor de geleverde zorg en konden die dan maar gedeeltelijk declareren bij VGZ.

In mei uitte BrabantZorg kritiek op deze gang van zaken door te stellen dat VGZ de rekening voor te krappe zorginkoop op de patiënt afwentelde. Volgens VGZ zorgde juist de starre houding van BrabantZorg voor problemen. Ook benadrukte VGZ dat verzekerden altijd op zorg konden rekenen. 

Met het extra budget zetten de twee partijen een punt achter hun conflict. Over de hoogte van het extra budget doen de twee partijen geen mededelingen, maar ze zeggen  blij te zijn met de oplossing. Inmiddels zijn er ook voor 2018 constructieve gesprekken gevoerd en nieuwe afspraken gemaakt. BrabantZorg en VGZ kiezen daarbij voor intensievere samenwerking en blijven naar eigen zeggen zoeken naar mogelijkheden tot vernieuwing zodat medewerkers in de wijkverpleging zoveel mogelijk aandacht kunnen besteden aan het bieden van goede zorg en ondersteuning.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top