ACTUEEL

De Woenselse Poort op schema met uitvoering actieplan

De forensisch psychiatrische kliniek De Woenselse Poort ligt op schema met het uitvoeren van haar integraal actieplan voor verbetering van het leef- en werkklimaat. Dit concluderen de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie VenJ) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in oprichting na inspecties in september 2017.

De Woenselse Poort ligt al enige tijd onder een vergrootglas vanwege misstanden. Begin dit jaar concludeerde de Inspectie VenJ na een onderzoek dat de forensisch psychiatrische kliniek onvoldoende in staat is om een veilig leef- en werkklimaat te bieden. Agressie en intimidatie komen regelmatig voor waardoor cliënten en personeel zich onveilig voelen.

Ter verbetering van het leef- en werkklimaat deed de Inspectie VenJ aanbevelingen aan de tbs-kliniek. Nu constateren de Inspecties dat de meeste acties op het terrein van de formatie, het ziekteverzuim, opleiding en training van het personeel en de interne veiligheid zijn doorgevoerd. "Ook investeert De Woenselse Poort in een verandering in houding en gedrag bij medewerkers. De faciliteiten die hiervoor nodig zijn, zoals de aanwezigheid van een sterk leidinggevend kader en voldoende personele bezetting, worden steeds beter gewaarborgd."

Forensische scherpte

Teams binnen De Woenselse Poort verkeren in hun eigen "fase van ontwikkeling", aldus de Inspecties. De mate van zichtbaarheid van veranderingen verschilt dan ook per afdeling. Met name het ontwikkelen van de "forensische scherpte" en het terugdringen van handelingsverlegenheid zijn "continue onderwerp van aandacht" en er moet blijvend op gestuurd worden.

Begin 2018 zullen de Inspecties een eindrapport opleveren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top