Finance

Kort geding jeugdhulp en gemeenten regio Alkmaar van de baan

Jeugdhulpaanbieders en gemeenten in de regio Alkmaar zijn tot een oplossing gekomen in de tarievenkwestie. Een kort geding is hierdoor van de baan.

De zorgaanbieders waren naar de rechter gestapt omdat ze de tarieven die de gemeenten in 2018 wilden betalen te laag vonden. In een tussenvonnis in november maande de voorzieningenrechter de partijen met elkaar in gesprek te gaan over de kwestie. 

Dit overleg heeft resultaat  opgeverd, zo blijkt nu. Gemeenten en zorgaanbieders hadden eerder al overeenstemming bereikt over een overbruggingstarief voor 2018. Beide partijen hebben nu ook het vertrouwen uitgesproken over het verloop van het verdere proces: het tot stand komen van de definitieve tarieven. De aanbieders hebben om die reden het tegen de regio Alkmaar aangespannen kort geding ingetrokken.

"We hebben nog wat werk te doen, maar de aandacht kan worden verlegd naar de toekomst voor alle kinderen in de regio", zegt Vincent Schouten van Triversum. Ook Jan Mesu, woordvoerder namens de regio Alkmaar, is positief: "We hebben altijd het welzijn van de kinderen voorop gesteld. We zijn blij te kunnen melden dat kinderen en gezinnen in de regio Alkmaar in 2018 verzekerd zijn van goede hulp."

Tarieven

Zorgaanbieders Triversum, GGZ Noord-Holland-Noord, Brijder Jeugd, Lucertis, Lijn 5, Parlan, Kenter Jeugdhulp en het samenwerkingsverband van vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychologen en –psychiaters in Noord Holland Noord West (De Koepel) trokken in oktober aan de bel. Zij stelden dat de gemeenten de tarieven eenzijdig hebben verlaagd, soms met 29 procent. De tarieven liggen onder de kostprijs en onder het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De organisaties weigerden om onder de kostprijs te werken, omdat dit volgens hen tot structurele tekorten en mogelijk zelfs faillissement zou leiden. 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top