Tech

CZ en GGzE sluiten meerjarencontract over e-health

CZ en GGzE hebben een meerjarenafspraak gemaakt over de toepassing van e-health in de ggz-instelling. Door middel van verdergaande digitalisering van de zorg willen de organisaties de eigen regie van de ggz-cliënt vergroten.

De overeenkomst stelt GGzE in staat de toepassing van e-health verder uit te bouwen en te versnellen. De partijen verwachten dat cliënten hierdoor meer tevreden zullen zijn met de behandeling en ondersteuning die zij ontvangen. Ook is het doel van de overeenkomst om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ggz te vergroten. 

"Het is onze overtuiging dat mensen gelukkiger zijn als ze architect kunnen zijn van hun eigen leven", zegt Marie-Louise Vossen, bestuurder van GGzE. "Wij zetten daarom in op digitale innovaties. Samen met CZ, en andere stakeholders, willen we vooral de toepassing van e-health de komende jaren gaan versnellen. De afspraken die we vandaag ondertekenen, maken dat mogelijk."

Apps en games

Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter van CZ: "We zien veel belangstelling voor de ontwikkeling van e-health, zoals apps en games. De daadwerkelijke toepassing ervan in het zorgproces blijkt veel lastiger. In onze visie kan e-health face-to-face-zorg deels vervangen. Dit is gezien de personeelstekorten en de stijgende kosten van de gezondheidszorg ook nodig. GGzE is de eerste grote ggz-instelling die e-health op deze wijze structureel onderdeel maakt van haar patiëntenzorg. We hopen dat dit krachtige initiatief veel navolging krijgt."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top