ACTUEEL

Rechtbank rehabiliteert oud-bestuurder na conflict Insula Dei

De rechtbank Gelderland veegt in haar vonnis over het arbeidsconflict tussen zorginstelling Insula Dei/Huize Kohlman en ex-bestuurder Barbara Versteegen de vloer aan met de raad van toezicht. De rechtbank spreekt van 'een opeenstapeling van fouten' en een 'laakbare handelswijze' waardoor Versteegen haar baan onterecht is kwijtgeraakt. Stichting Insula Dei moet de ex-bestuurder een bedrag van bijna 240.000 aan vergoedingen betalen.

Zo blijkt uit het vonnis dat de rechtbank op 7 februari publiceerde. Het bedrag dat de zorgaanbieder moet betalen aan de gewezen bestuurder bestaat uit een transitievergoeding van bijna 27.000 euro, een contractuele vergoeding van 75.000 en een billijke vergoeding van bijna 138.000 euro. Daarnaast moet de stichting Versteegens rechtsbijstand vergoeden, voor een bedrag van 27.500 euro.

Non-actief

Het arbeidsconflict loopt al sinds 2016, toen Insula Dei/Huize Kohlman in Arnhem onder verscherpt toezicht van de – toen nog – de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kwam. Volgens de raad van toezicht heeft Versteegen niet genoeg gedaan om de situatie te verbeteren, waardoor ze had geen vertrouwen meer in de bestuurder had. Uit het vonnis van de rechtbank blijkt echter dat de IGZ al op 11 april meldde dat de verbeteringsslag aantoonbaar en organisatiebreed effect had. De raad van toezicht heeft dat Versteegen nooit gemeld.

De bestuurder was op 30 maart op non-actief gesteld. Dat gebeurde tijdens een voortgangsgesprek met Versteegen over de IGZ-maatregelen. Ze moest het pand direct verlaten, zonder contact te hebben met haar collega’s. Al eerder had ze een spreekverbod gekregen om te praten met het managementteam. In april werd Karel Verweij aangesteld als interim bestuurder.

Stichting Insula Dei heeft volgens de rechtbank onzorgvuldig gehandeld door zelf eenzijdig de medewerkers, cliënten, mantelzorgers en de media te informeren over het op non-actief stellen van Versteegen. De rechtbank vindt het ernstig verwijtbaar dat Insula Dei verantwoordelijk is voor ‘uiterst negatieve berichtgeving in gedrukte en digitale media’. Dat belemmert Versteegen in het vinden van een nieuwe functie.

Belangenverstrengeling

Halverwege vorig jaar speelde nog een ander conflict met de raad van toezicht. Versteegen werd verweten dat ze het aannemingsbedrijf van haar man heeft ingeschakeld bij de inrichting van Insula Dei. Ze gunde haar echtgenoot tussen 2013 en 2017 voor 2,5 ton aan opdrachten. Die verwijten vallen echter buiten het huidige arbeidsconflict. Al eerder heeft de rechter bepaalt dat er geen sprake was van onwettelijke belangenverstrengeling.

Tegen dagblad de Gelderlander zegt Barbara Versteegen dat ze blij is met de uitspraak. De rechter heeft haar volledig gerehabiliteerd. De oud-bestuurder zit nu nog werkloos thuis.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top