ACTUEEL

Bestuurder sleept rvt voor de rechter: rectificeer ontslagbrief

Ook na dringend verzoek door de rechter lijken bestuurder Barbara Versteegen en de raad van toezicht van Insula Dei Huize Kohlmann in Arnhem niet tot elkaar te komen. Dat bleek op 22 mei tijdens een kortgeding voor de Arnhemse rechtbank, dat Versteegen had aangespannen. Dus komt er voorlopig geen rectificatie van de kwalificatie “ontoelaatbaar gedrag jegens sommige medewerkers”, die de raad van toezicht gaf als reden voor het op non-actief stellen van de bestuurder.

Die woorden stonden in een brief die begin april is verstuurd naar alle 280 cliënten van het woonzorgcentrum en hun familieleden en naar betrokkenen van het zorgkantoor van Menzis. Versteegen vreest imagoschade en stapte naar de rechter voor een rectificatie, maar volgens Frans König, voorzitter van de raad van toezicht, heeft de stichting ‘nu wel genoeg gecommuniceerd en zal elk woord de zaak nog meer schade doen’.

Belangenverstrengeling

Tijdens het kortgeding bleek dat er bij de ontvangers van de brief veel vragen rezen over het gedrag van Versteegen. Feit is dat Insula Dei Huize Kohlmann eind vorig jaar door de IGZ onder verscherpt toezicht is gesteld. Het lukte Versteegen niet om de organisatie daar uit te leiden. Er zou niet voldoende draagvlak zijn voor haar rol als bestuurder. Daarnaast loopt er een onderzoek naar belangenverstrengeling. Versteegen heeft de afgelopen jaren het bedrijf van haar echtgenoot ingehuurd voor de inrichting van panden.

Non-actief

Er ontstond onrust in de organisatie, maar Versteegen zou leden van de ondernemingsraad dwingend hebben afgeraden om naar de raad van toezicht te stappen, zo bleek tijdens het kortgeding. Maar van beïnvloeding is geen sprake, stelde Versteegen daarop. Uiteindelijk is er een vergadering geweest van de toezichthouders met de voltallige OR, waar de bestuurder niet bij aanwezig was. Dat gebeurde ook met het managementteam en het middenkader. Op 30 maart werd Versteegen op non-actief gesteld. Volgens de stukken die zij aandroeg, was zij zelf de laatste die het wist.

Lastercampagne

Daarna is er een persbericht en de bewuste brief de deur uit gegaan. Versteegen verwijt de rvt een lastercampagne , omdat naast cliënten en familie ook stakeholders en collega-bestuurders  van andere organisaties zijn ingelicht. De brief was ook getekend door de voorzitter van de Cliëntenraad, terwijl naar zeggen van Versteegen de verhouding met de cliënten juist heel goed was. Volgens de bestuurder is er – zacht uitgedrukt – onzorgvuldig gebruik gemaakt van de handtekening, dus zonder toezegging van de voorzitter.

Imagoschade

De rvt vergadert op 23 mei en zal dan het besluit nemen om de ontslagprocedure te starten. Er is inmiddels al een interim-bestuurder aangesteld: Karel Verweij. Barbara Versteegen is niet van plan aan te blijven bij Insula Dei Huize Kohlmann. Juist omdat zij op zoek gaat naar ander werk, verzoekt zij de rvt om te rectificeren wegens imagoschade. Dat kan middels een brief aan de bewoners en hun familie, zo suggereerde ze voor de rechter. Het is niet duidelijk of en hoe de toezichthouders dit willen doen. Als ze niet bewegen, dan zal de rechter dit per vonnis bepalen. “Eventueel schrijf ik de tekst zelf”, zo besloot hij de zitting. Als de partijen niet tot elkaar komen, dan is de uitspraak op 6 juni.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top