ACTUEEL

Helft ggz-aanbieders biedt inzicht in wachttijden

Zo’n 55 procent van de ggz-aanbieders heeft in januari informatie aangeleverd bij Vektis over de wachttijden in de ggz. In totaal gaat het om 2.377 instellingen en vrijgevestigden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht aanbieders sinds dit jaar elke maand hun wachttijdgegevens aan te leveren.

Volgens de zorgautoriteit is het belangrijk dat burgers en zorgverzekeraars weten hoe lang het duurt voordat zij bij een ggz-aanbieder terecht kunnen. Meer inzicht in de wachttijden maakt het bovendien mogelijk om te lange wachtlijsten aan te pakken.

NZa en Vektis noemen het positief dat 55 procent van de aanbieders er in geslaagd is wachttijdgegevens aan te leveren. "De verplichting vergt de nodige administratieve inrichting van aanbieders", stellen zij. De organisaties gaan ervan uit dat de resterende aanbieders "binnen zeer korte termijn" ook de informatie aanleveren.

Bronbestand

Het aanleveren van de wachttijden verloopt centraal via Vektis, zodat er één actueel, onafhankelijk en vergelijkbaar bronbestand is. Vektis informeert op basis van het bronbestand andere partijen, zoals de NZa, patiënten- en beroepsorganisaties en zorgverzekeraars.

De wachttijdgegevens worden op termijn gepubliceerd op een website waarop patiënten en betrokkenen de actuele wachttijden van ggz-aanbieders kunnen zien. De nieuwe keuzewebsite voor patiënten in de ggz is een breed gedragen initiatief van de koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz, ggz-aanbieders en zorgverzekeraars.

Treeknorm

De NZa heeft zorgaanbieders van medisch-specialistische zorg ook verplicht om patiënten actief te informeren als de wachttijd voor polikliniek, diagnostiek of behandeling de Treeknorm overschrijdt. Bovendien moeten ziekenhuizen en klinieken patiënten informeren over de mogelijkheid van wachtlijstbemiddeling door de zorgverzekeraar.

Deze informatie moet bij de wachttijdinformatie op de website gepubliceerd worden. Patiënten die sneller geholpen willen worden, kunnen dan contact opnemen met hun zorgverzekeraar zodat die hen kan bemiddelen naar een zorgaanbieder waar de patiënt sneller terecht kan. Ook controleert de NZa of de wachttijdgegevens op de websites van ziekenhuizen en klinieken kloppen en actueel zijn. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top