Finance

Conflict rond niet-gecontracteerde zorg verbreedt zich

Conflict rond niet-gecontracteerde zorg verbreedt zich

Het proefproces dat de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze met 25 zelfstandige behandelcentra (zbc’s) gaat voeren tegen VGZ en Menzis over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg breidt zich uit. De twee andere grote verzekeraars, CZ en Zilveren Kruis, voegen zich aan de kant van de gedaagden.

Dat hebben woordvoerders van VGZ, CZ en Zilveren Kruis op 9 februari bevestigd. De Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze, kortweg Stichting VA, heeft de procedure half december aanhangig gemaakt bij de rechtbank Gelderland. De stichting wordt gesteund door 25 zbc’s.

De inzet van de eisers is het behoud van vrije artsenkeuze zoals bedoeld in artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. De zelfstandige klinieken zijn helemaal niet of maar door sommige zorgverzekeraars gecontracteerd. Zij stellen dat de zorgverzekeraars de toegang tot niet-gecontracteerde zorgaanbieders belemmeren, omdat zij de vergoeding de afgelopen jaren steeds hebben verlaagd. Het gaat hierbij om verzekerden met een naturapolis of een budgetpolis. Zorgaanbieders zonder contract zouden in die gevallen maximaal 75 procent van het 'gemiddelde gecontracteerde tarief' moeten krijgen.

Volgens advocaat Koen Mous van Dirkzwager Gezondheidszorg, die Stichting VA vertegenwoordigt, zegt zo’n gemiddeld tarief niks over de reële prijs van de behandeling. Dat komt omdat zorgverzekeraars niet per behandeling afspraken maken met ziekenhuizen, maar voor het totaal van behandelingen. Ziekenhuizen kunnen daarna per behandeling de prijs bepalen.

Hinderpaal

Mous verwijt de zorgverzekeraars dat zij op creatieve wijze invulling geven aan artikel 13 van de Zvw. Daardoor liggen de vergoedingen bij budgetpolissen van Menzis soms op 65 procent. VGZ wordt verweten nog eens 20 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief af te halen omdat zelfstandige klinieken goedkoper kunnen werken. Dat zou de vergoeding op 55 procent van het volledig tarief brengen. Dat zou patiënten weerhouden om vooral dure behandelingen te ondergaan. De eigen kosten voor revalidatie zouden dan al snel enkele duizenden euro’s bedragen.

Dit is in strijd met het zogenaamde 'hinderpaalcriterium': voor niet-gecontracteerde zorg moeten zorgverzekeraars hun verzekerden een vergoeding geven die niet zo laag mag zijn dat die hen verhindert van die zorg gebruik te maken. Het wetsvoorstel dat de regering enkele jaren geleden had ingediend om het hinderpaalcriterium op te heffen, is na een krachtige lobbycampagne van de zorgaanbieders door de Eerste Kamer verworpen.

Korting

Door middel van het proefproces wil Stichting VA een einde maken aan de generieke korting van 25 procent. Daarnaast wil de stichting bewerkstelligen dat niet-gecontracteerde aanbieders een reële prijs krijgen voor hun behandeling, gelieerd aan de reële prijzen die gecontracteerden krijgen.

De zorgverzekeraars hebben nog niet inhoudelijk gereageerd. Zij hebben tot half februari de tijd om hun verweerschriften in te dienen. Het is nu nog niet bekend wanneer de zaak voor de rechter komt. In algemene zin waarschuwen de zorgverzekeraars voor de explosieve toename van ongecontracteerde zorg. Een hoge minimumvergoeding voor niet-gecontracteerde zorg belemmert verzekeraars ernstig in hun zorginkoop en dit legt een bom onder het zorgstelsel, zo betoogde emeritus hoogleraar Wynand van de Ven onlangs nog in Skipr.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

D. Koopman

9 februari 2018

Eindelijk! Percentages zeggen inderdaad niets. Cliënten hebben geen idee wat hun verzekeraar vergoedt in euro's. Dat is hopeloos onbetrouwbaar.

G. van Veen

9 februari 2018

Is dit niet achterhaald met de uitspraak van de zaak Forte/Friesland?http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2017:5182
Daar is de eigen bijdrage gemaximeerd op €500,-.

K. Janssen

12 februari 2018

Laten we hopen op een constructieve uitkomst. Zorgaanbieders moeten een incentive krijgen om contracten aan te gaan, want anders is er geen mogelijkheid voor de verzekeraars om grip te houden op de kosten.. Verzekeraars moeten reële prijzen bieden, maar zbc's moeten dan ook wel de contracten aangaan.

Top