Finance

Onderzoek: basis-ggz kan zorg 260 miljoen euro besparen

De behandeling van mensen met depressie en angststoornissen door de generalistische basis-ggz valt per cliënt ruim 2000 euro goedkoper uit dan een behandeling door de gespecialiseerde ggz in de tijd voordat dit nieuwe type zorg werd ingevoerd. Omdat er jaarlijks 125 duizend patiënten met deze klachten worden behandeld, kan doorverwijzing naar de basis-ggz de Nederlandse zorg 260 miljoen euro per jaar besparen.

Dit meldt ggz-aanbieder Indigo, op basis van een Nederlandse kosteneffectiviteitsstudie die in december is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research. Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van Bea Tiemens, bijzonder hoogleraar Evidence based practice in mental health care aan de Radboud Universiteit en onderzoeksleider bij Indigo. Het onderzoeksteam heeft onderzocht of patiënten beter of slechter af zijn en of de zorg goedkoper kan met hetzelfde effect. Tiemens: "Met enige slagen om de arm is het antwoord 'ja'."

Gemiddelde uurprijs

De onderzoekers vergeleken 4300 patiënten met depressies en angststoornissen die in 2014 en 2015 bij Indigo kwamen voor generalistische basis-ggz met een vergelijkbare groep patiënten die tussen 2011 en 2013 door een gespecialiseerde ggz-instelling werden behandeld. Zij ontdekten dat de gemiddelde uurprijs in de generalistische basis-ggz iets hoger is dan in de gespecialiseerde ggz. Dat komt omdat bij de behandeling vooral relatief duurdere gz-psychologen en verpleegkundig specialisten betrokken zijn.

Desondanks vallen de kosten per patiënt gemiddeld ruim 2100 euro goedkoper uit, omdat de gemiddelde behandeltijd in de generalistische basis-ggz veel korter is dan in de gespecialiseerde ggz: 9,8 uur tegenover 39,4 uur. En dat terwijl het effect van beide behandelingen even positief is, zo blijkt uit het onderzoek. Terwijl de Nederlandse zorg hierdoor 260 miljoen euro kan besparen, haken generalistische basis-ggz-instellingen juist af, omdat de gehanteerde tarieven niet kostendekkend zijn. Tiemens noemt dit wrang.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Jacob Wijnia

14 februari 2018

Is er misschien een relatie tussen het feit dat de basis-ggz veel goedkoper is en dat de tarieven in de basis-ggz niet kostendekkend zijn? Met te lage tarieven kan ik ook goedkoop werken t.o.v. iemand die kostendekkende tarieven hanteert.

Top