Tech

MMC start project met botbreuk-app

Het Meander Medisch Centrum start dit jaar het project ‘Gezonde botten’, met een app die in kaart brengt wat de oorzaken zijn van botbreuken die op de SEH binnenkomen. Aan de hand daarvan kan er aan risicopreventie bij osteoporose worden gedaan.

Het project Gezonde botten gaat een jaar duren, zo schrijft het AD op 15 februari. De zorgverzekeraars dragen voor een paar ton bij aan dit substitutietraject. Ook zuivelfabrikant FrieslandCampina participeert in het onderzoek.

Risico

Van iedereen die met botbreuken op de SEH komt wordt geregistreerd wat de oorzaak is. Bovendien wordt vastgesteld wat het risico is op volgende botbreuken. Dus wordt er gekeken wat de leeftijd van de patiënt is en naar bewegingspatroon en voedingspatroon. In het geval van osteoporose zal de hulp van een ‘bottencoördinator’ worden ingeschakeld voor de zorg na opname. Want een chirurg kijkt alleen hoe de breuk operatief te repareren is. Daarnaast komt er een app die patiënten adviezen en informatie geeft en mogelijk alarmeert als het fout dreigt te gaan. Dat geeft de patiënten meer regie in eigen handen.

In Nederland breken ongeveer 80.000 mensen een bot als gevolg van osteoporose. Dat kost jaarlijks bijna een miljard euro aan ziekenhuisopnames, operaties, revalidatietrajecten en arbeidsongeschiktheid.

Als de pilot Gezonde botten een succes is, dan starten ook trajecten voor diabetes, COPD en nierfalen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top