Tech

VGZ houdt administratie kraamzorg bij met blockchain-technologie

VGZ houdt administratie kraamzorg bij met blockchain-technologie

Zorgverzekeraar VGZ maakt voor het bijhouden van de administratie van de kraamzorg sinds deze week gebruik van Mijn Zorg Log, een applicatie die gebruikmaakt van blockchain-technologie.

Samen met kraamzorgorganisaties Liemerscare, Kraamzorg Zuid-Gelderland en Kraamzorg VDA, wordt de komende maanden door ongeveer 50 kraamgezinnen de blockchaintoepassing gebruikt.

De proef, die VGZ uitvoert in samenwerking met Zorginstituut Nederland, moet uitwijzen wat de toepassing van een blockchaintechnologie in de praktijk betekent voor de administratieve processen rondom kraamzorg. De organisaties willen toetsen of het mogelijk is om de burger meer controle te geven over zijn eigen zorggegevens en of het administratieve proces efficiënter kan met behulp van blockchain.

Voor de praktijkproef houden de kraamverzorgenden en de jonge moeders de urenregistratie bij op een smartphone met Mijn Zorg Log. Dat zorgt ervoor dat de geregistreerde uren onweerlegbaar vastgelegd worden en direct inzichtelijk zijn voor de verschillende partijen die bij de kraamzorg betrokken zijn. De moeder bepaalt zelf welke partijen zij toegang geeft tot haar gegevens. En heeft bovendien realtime inzicht in hoeveel uren kraamzorg zij nog over heeft in haar budget. De controle op geleverde kraamzorguren wordt met de blockchain in de praktijkproef verlegd naar de bron: de moeder. Hiermee is controle achteraf niet meer noodzakelijk. Uit de proef moet blijken of het administratieve proces daadwerkelijk geoptimaliseerd kan worden met behulp van blockchaintechnologie.

Tiana van Grinsven, lid raad van bestuur van Zorginstituut Nederland: "In de zorg worden veel gegevens vastgelegd en uitgewisseld. Wij streven ernaar dat de burger de kwalitatief goede zorg kan krijgen en dat hij kan beschikken over de informatie die daarvoor nodig is. Met de praktijkproef beproeven wij onze bevindingen uit de eerdere verkenning naar de mogelijkheden van blockchaintechnologie. We zien dat blockchaintechnologie de potentie heeft om de burger een centrale positie te geven en administratieve processen te vereenvoudigen. De technologie staat echter nog in de kinderschoenen. Voordat we kunnen spreken van implementatie is onder andere dergelijk praktijkonderzoek nodig."

Het betreft in eerste instantie een proef van drie maanden. De resultaten worden eind april 2018 verwacht. 

Database

Blockchain is een cryptografische internettechnologie die is gebaseerd op een decentraal gedistribueerde database. Dit zorgt er voor dat een keten te kraken noch te censureren is. Om die reden wordt blockchain bij uitstek geschikt geacht voor de opslag en uitwisseling van gevoelige medische informatie. 

Het Zorginstituut liet Mijn Zorg Log vorig jaar ontwikkelen door blockchainspecialist Ledger Leopard om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en consequenties van blockchaintechnologie voor de bestaande processen, wet- en regelgeving en technieken in de zorg. Daaruit bleek dat blockchain de potentie heeft voor zowel patiënten als zorgaanbieders om de informatieuitwisseling efficiënter in te richten. "Blockchain heeft de potentie om samenwerking, gegevensuitwisseling en wederzijds vertrouwen anders te organiseren. Daardoor zou een blockchain kunnen bijdragen aan een duurzaam informatiestelsel met minder administratieve lasten voor alle partijen en meer zelfregie voor de burger", aldus het Zorginstituut.

Baanbrekend

Mijn Zorg Log werd vorig jaar verkozen tot ICT-project van het jaar in de zorg. Zowel de vakjury van de Computable Awards 2017 als het publiek waren onder de indruk van de toepassing van blockchain-technologie voor de zorg. Volgens de betrokkenen is Mijn Zorg Log baanbrekend op het gebied van privacy.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top