ACTUEEL

Schakelteam stimuleert gebruik Crisiskaart bij psychische crisis

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag wil dat de Crisiskaart beschikbaar wordt voor meer mensen die in een psychische crisis kunnen belanden. Samen met de stichting Crisiskaart Nederland en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid werkt het Schakelteam aan het toegankelijker maken van de kaart.

De Crisiskaart is een opvouwbaar kaartje met de omvang van een bankpas, die mensen bij zich dragen die weten dat ze in een psychische crisis kunnen komen. Op het kaartje staat wat professionals of omstanders tijdens een crisis moeten doen, of juist niet. De crisiskaart zorgt ervoor dat mensen de juiste hulp krijgen en niet onterecht in een politiecel of isolatiecel terecht komen.

Iedereen met een psychische kwetsbaarheid maar ook mensen met een licht verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of lichte dementie komen in aanmerking voor een kaart. Ruim 40 procent van de Nederlanders heeft ooit psychische klachten gehad. Daarnaast kunnen ouderen, een groep die door de vergrijzing snel toeneemt, ook baat hebben bij de crisiskaart.

Uit een inventarisatie van de maatschappelijke effecten van de Crisiskaart blijkt volgens het Schakelteam dat de kaart de negatieve impact van een psychische crisis kan beperken voor kaarthouders. Ook verwachten experts dat de kaart zal leiden tot dalende zorgkosten en een afname van de druk op instanties die te maken hebben met verwarde personen. Het Schakelteam verwacht dat duizenden mensen baat kunnen hebben bij de Crisiskaart. Op dit moment hebben zo'n 1500 mensen de kaart op zak.

Regie terug

Voorzitter Onno Hoes van het Schakelteam: "De crisiskaart geeft iemand die zich kwetsbaar voelt de regie terug over zijn of haar leven. Dat is belangrijk, iedereen moet mee kunnen doen in onze maatschappij. Daarnaast wordt het voor hulpverleners maar ook omstanders een stuk eenvoudiger om hulp te bieden; op de kaart staat immers hoe ze dat het beste kunnen doen".

Het Schakelteam wijst op de preventieve werking die er van de Crisiskaart uitgaat. "In de praktijk blijkt dat het kleine kaartje kan helpen bij het voorkomen van een crisis of ervoor kan zorgen dat een crisis minder heftig is." Om die reden vindt het Schakelteam dat gemeenten de Crisiskaart moeten omarmen, en zorgen voor financiering en promotie van de kaart in buurthuizen, inloopcentra en sociale wijkteams.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top