ACTUEEL

NZa geeft Bergman en NL Healthcare groen licht voor fusie

Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics kunnen verder met hun fusieplannen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de melding van hun voorgenomen fusie positief beoordeeld. De ziekenhuizen moeten hun plannen nu voorleggen aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Bergman en NL Healthcare kondigden hun fusie in september 2017 aan. De vier ondernemingsraden van de organisaties gaven eind vorig jaar groen licht voor de fusie. Met de krachtenbundeling spelen de twee bedrijven naar eigen zeggen in op de noodzaak tot schaalvergroting en specialisatie in de medisch specialistische zorgsector.

De NZa is van oordeel dat patiënten, personeel en andere belanghebbenden tijdig op de hoogte zijn gebracht van de fusieplannen en de gelegenheid hebben gekregen daarover aanbevelingen te doen. Wat betreft de inhoud van de fusieplannen oordeelt de NZa alleen over de eventuele gevolgen voor cruciale zorg. Daarvan is hier echter geen sprake, aangezien de aanbieders geen cruciale zorg leveren. De organisaties moeten de voorgenomen fusie nu aan de ACM voorleggen. Die toetst de fusie op de gevolgen voor de mededinging in de zorg. 

Met op jaarbasis meer dan 200 duizend nieuwe patiënten, een gecombineerde jaaromzet van 220 miljoen euro en 1.500 medewerkers vormen Bergman en NL Healthcare straks samen de grootste particuliere aanbieder van verzekerde planbare medisch specialistische zorg. Als marktleider in het electieve veld willen de twee partijen uitkomstregistratie een impuls geven en de sector uitdagen tot grotere transparantie.

Schaalvergroting

Volgens de twee partijen wordt de fusie ingegeven door de wens om optimale zorg te leveren tegen een zo scherp mogelijke prijs. Verdere schaalvergroting is daarvoor een belangrijke vereiste. "Door op te schalen kun je de capaciteit van de klinieken beter benutten", legde Bart Malenstein, CEO van Bergman Clinics, eerder uit. "Daarnaast zijn er ook voordelen te behalen door gezamenlijk centraal in te kopen en de overhead te delen."

"Je moet het fusievoornemen zien in de context van de versnipperde markt in Nederland", aldus Frank Arnoldy, CEO van NL Healthcare Clinics, waartoe onder meer Medinova en Oogziekenhuis Zonnestraal behoren. "Nog niet zo lang geleden hadden we honderd ziekenhuizen die één procent van alles deden. Er is een waterscheiding aan het optreden. Dat zie je al in de complexe zorg. Wat ons betreft gebeurt dat ook in electieve zorg. De huidige zelfstandige behandelklinieken zijn vaak relatief kleine bedrijfjes. Ook ziekenhuizen doen vaak maar een beperkt aantal ingrepen. Ons idee is dat die concentratie heel hard nodig is zodat de patiënt betere zorg tegen scherpere prijzen kan krijgen. Wij denken dat we in die versnipperde markt samen harder kunnen werken aan kwaliteit, transparantie, digitalisering, en opleiding en training."

Focus en transparantie

Naast schaal zijn focus en transparantie de twee andere pijlers van de nieuwe combinatie. Focus betekent dat elk van de 43 klinieken volledig is toegerust op de behandeling van een beperkt aantal specifieke behandelingen. Daarbij gaat de fusiekliniek zich ook toeleggen op het consequent registreren en publiceren van uitkomsten. 

Als alle seinen op groen staan, komt de nieuwe organisatie na een transitieperiode onder leiding van een nieuwe CEO. De huidige CEO’s van Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics zullen bij aanstelling van de nieuwe CEO aftreden. CEO van Bergman Clinics Bart Malenstein blijft na de transitiefase nog wel enige tijd aan als bestuurder. De familie Malenstein, momenteel grootaandeelhouder van Bergman Clinics, blijft na de fusie aandeelhouder in de nieuwe onderneming. Dat geldt ook voor NL Healthcare Clinics-aandeelhouder NPM Capital, onderdeel van familiebedrijf SHV.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top