HRM

UMC Utrecht-topvrouw: 'Wie geen teamspeler is, heeft een probleem'

UMC Utrecht-topvrouw: 'Wie geen teamspeler is, heeft een probleem'

In de academische gezondheidszorg gaat het om teamwork. "Wie hier geen teamspeler is, heeft een probleem." Dit stelt bestuursvoorzitter Margriet Schneider van het UMC Utrecht in het aprilnummer van Skipr magazine. Om het samenspel te bevorderen wil Schneider "alle kolommen, zuilen en barrières slechten".

"In de zorg gaat het om samenwerking", zegt Schneider tegen interviewer Willem Wansink. "Je moet je open stellen, delen en keuzes maken."
Volgens haar horen universitaire medische centra onderling af te spreken wie waarin uitblinkt, wie nationaal en internationaal expertise levert. "Daar is geen fusie voor nodig. Elke fusie kost intern veel aandacht. Hoe maak je dan je ambities waar? Met goede samenwerkingsverbanden gaat dat vanzelf."

Schneider: "Wij werken in de regio intensief samen met het Diakonessenhuis en het Meander Medisch Centrum. We concentreren specifieke oncologische operaties en werken samen met het St. Antonius Ziekenhuis. We hoeven echt niet te fuseren met ons omringende wetenschappelijke instituten."

Perverse prikkels

Voor de bestuursvoorzitter van het UMC Utrecht zijn topspelers niet voldoende. "Als die niet goed kunnen samenwerken, gaan ze je niets brengen." Daarom wil zij de verzuiling doorbreken die van oudsher bij de academische ziekenhuizen hoort. "Alle kolommen, zuilen en barrières slechten."
Schneider: "Pas als we allerlei perverse prikkels weghalen, zijn we wendbaar genoeg om snel te kunnen reageren op vragen van buiten, vanuit een samenleving die is veranderd en op een andere manier naar de zorg kijkt. Alleen dan komt vernieuwing tot stand."

Leiderschap

Alle 750 leidinggevenden van het UMC Utrecht worden intern opgeleid om 'mensgericht' een team te kunnen coachen. "Het gaat om teamwork," stelt Schneider. "Wie hier geen teamspeler is, heeft een probleem." Ook de hoogleraren krijgen een selectief assessment. "Zelfs als ze meer publicaties en meer promovendi hebben, als ze niet scoren op leiderschap en coaching, kunnen ze niet de leider van de club worden."

Volgens Schneider gaan alleen teamspelers over de grenzen van het ziekenhuis heen naar de universiteit, naar geesteswetenschappen, bètawetenschappen, patiëntenverenigingen en huisartsen. "Je móet die verbindingen leggen. Je moet hier kunnen delen om te kunnen vermenigvuldigen."

Diepe crisis

De afgelopen twee jaar heeft Schneider, die sinds 2015 bestuursvoorzitter is, vrijwel al haar tijd besteed aan de reorganisatie en herpositionering van het ziekenhuis. Dat was nodig na de diepe crisis waarbij de raad van bestuur zes maanden onder verscherpt toezicht werd gesteld van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Die crisis had te maken met zware medische missers op de afdelingen keel-, neus- en oorheelkunde (KNO) en hoofd-hals chirurgische oncologie (HHCO). De inspectie oordeelde hard: calamiteiten werden niet of niet tijdig gemeld, de raad van bestuur had onvoldoende alert gecommuniceerd en er was geen cultuur waarin medewerkers openlijk konden spreken over gemaakte fouten.

Lees het volledige interview met Margriet Schneider in Skipr magazine 04, april 2018.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Gijs van Loef

17 maart 2018

Moedig.

D G o

19 maart 2018

Bij MDL oncologie ging het ooit ook goed mis. Ik neem aan dat dat is gemeld........

Het werd tijd dat het accent op samenwerking wordt gelegd.
Prima initiatief! Veel succes gewenst!

En inderdaad, fusie van grote ziekenhuizen maakt het geheel w.o. kwaliteit, slechts ingewikkelder aan te sturen.

Top