ACTUEEL

Zilveren Kruis zet bij inkoop in op zorg thuis

Zilveren Kruis zet bij inkoop in op zorg thuis

Zilveren Kruis zet alle middelen in om patiënten buiten de intramurale zorg te houden. Dat geldt zowel voor ziekenhuizen als ggz-instellingen, zo blijkt uit het inkoopbeleid voor 2019 dat de zorgverzekeraar op 30 maart presenteert. Niet voor niets heeft het beleid het motto 'Zorg Veilig Thuis' meegekregen.

"Klanten willen dat, in de zorgsector kunnen we dat, maar bovenal: we zullen wel moeten om het betaalbaar te houden en de druk in de wachtkamer te verkleinen", zegt directeur zorginkoop Olivier Gerrits. Nieuwe zorgtechnologie maakt meer extramurale zorg mogelijk. "We maken nog veel te weinig gebruik van technologische innovaties, zeker als je dat vergelijkt met andere sectoren zoals de financiële wereld of de consumentenmarkt", zegt Gerrits.

Volgens de directeur zorginkoop draait het niet alleen om technische innovatie, maar zeker ook om sociale innovatie. "Zorg thuis vraagt een verandering in denken en doen die patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars aangaat. Wij kunnen met ons inkoopbeleid een stimulans bieden. Transitie moet ook lonend zijn, het kost zorgaanbieders veel tijd en energie."

Eerstelijnsverblijf

In de praktijk betekent het dat Zilveren Kruis in het inkoopbeleid 2019 fors inzet op vier specifieke thema’s. Als eerste wordt er extra budget vrijgemaakt voor projecten op het gebied van telemonitoring van hartpatiënten. "Ten tweede zetten we breder in op het bieden van chemotherapie en immunotherapie thuis", zegt Gerrits. "In een pilot hebben we gezien dat het mogelijk en dat het leidt tot meer tevredenheid bij patiënten als verpleegkundigen thuis komen toedienen."

Een derde thema is het voorkomen van vermijdbare ziekenhuisopnames bij ouderen. Olivier Gerrits: "Dat kan door bijvoorbeeld domotica of valpreventie. Maar een van de belangrijkste speerpunten is de uitbreiding van de capaciteit van het eerstelijns verblijf. Daar zetten we veel extra budget op in."

Acute ggz

Het laatste thema draait om het thuis aanbieden van acute ggz. "We willen het project met intensieve thuisbehandeling, dat bij Dimence is begonnen, landelijk verbreden", zegt Gerrits. Intensieve thuisbehandeling of IHT (Intensive Home Treatment) houdt in dat een specialistisch team in geval van crisis meteen bij een psychische patiënt thuis komt, zo legt Peter van Zuidam, zorginhoudelijk adviseur ggz van Zilveren Kruis, uit. “Nu is er vaak nog een 'pauzemoment’ tussen de crisis en het moment dat een cliënt terecht kan bij een instelling. De grootste risico’s voor een cliënt zitten in die loze tijd. Een IHT-team is meteen ter plekke en laat niet meer los tot de reguliere zorg het kan overnemen."

Inzet van meer IHT-teams kan leiden tot afname van opnamedagen in instellingen, bovendien blijkt uit onderzoek van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid dat patiënten die thuis behandeld worden significant tevredener zijn. Zilveren Kruis wil naar een dekking van één IHT-team per 300 duizend tot 400 duizend inwoners. "Als de reguliere instellingen die niet in huis hebben, zullen we extra moeten inkopen", aldus Van Zuidam. 

Complexiteit

Van zelfmanagement tot ernstige problematiek met ondersteuning thuis, Zilveren Kruis zet  sterk in op substitutieprojecten. Dat is een voortzetting op het inkoopbeleid voor 2018. “Daar gaan we komende drie tot vijf jaar ook mee door. Het kost tijd om dit verder te brengen binnen de complexiteit van de zorg”, zegt Olivier Gerrits. “We moeten dit samen met de zorgaanbieders doen.” Ziekenhuizen die meewerken aan substitutie krijgen bij krimp compensatie voor de vaste lasten, net als vorig jaar, laat Gerrits weten. “Binnen de ggz geldt dat veel contracten aflopen. In de nieuwe contracten gaan we aanbieders belonen die werken aan meer extramurale zorg.” 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top