ACTUEEL

VGZ betrekt patiënten meer in zorginkoop

Zorgverzekeraar VGZ gaat in de inkoop voor 2019 nog sterker inzetten op het realiseren van zinnige zorg. Het aantal best practises op dat gebied, nu 300, moet flink uitbreiden, vindt VGZ. Samenwerking met patiënten moet daarbij helpen. Dat leidt bijvoorbeeld tot inkoop van zorg van zzp'ers in de wijkverpleging.

Dat blijkt uit het inkoopbeleid dat Coöperatie VGZ op 3 april presenteert. VGZ definieert zinnige zorg als 'zorg die beter is voor de patiënt tegen lagere kosten –dankzij en altijd samen met zorgaanbieders'. Het aantal goede voorbeelden van zinnige zorg dat samen met zorgverleners is verzameld, groeit gestaag. Naast de medisch-specialistische zorg en de ggz, zijn er inmiddels ook goed toepasbare verbeteringen beschikbaar in de wijkverpleging en de paramedische sector, aldus VGZ.

De komende periode werken aanbieders nog eens 300 initiatieven tot zinnige zorg verder uit. VGZ wil de nieuwe werkwijzen en concepten breed toepassen. Dat gebeurt onder meer door in de contractering voorrang te bieden aan aanbieders die met good practices van zinnige zorg aan de slag willen. Die voorrang kan de vorm aannemen van meerjarenovereenkomsten en/of afwijkende volume- en prijsafspraken.

Patiënten

VGZ gaat komend jaar meer samenwerken met patiënten door het betrekken van patiëntenorganisaties bij het bepalen van inkoopcriteria of door het contracteren van nieuwe vormen van zorg om aan te sluiten bij wensen en ideeën van patiënten en zorgverleners. VGZ werkt bijvoorbeeld al samen met Diabetesvereniging Nederland in het inkopen en vergoeden van hulpmiddelen voor het monitoren van glucose.

In de inkoop van wijkverpleging gaat VGZ ook meer aansluiten bij de wensen van cliënten. Daar is een toename te zien van het aantal zzp’ers. Hun werk sluit soms beter aan op de behoefte of het dagschema van klanten. VGZ is in overleg met organisaties van zzp-ers in de wijkverpleging hoe de zorgverzekeraar en zzp’ers afspraken kunnen maken over het leveren van zorg. Dat geeft houvast voor de wijkverpleegkundigen, duidelijkheid en maatwerk voor klanten en geeft VGZ meer grip op de kosten en de kwaliteit van het zorgaanbod. 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top