ACTUEEL

Zonder netwerkaanpak is beddentekort een blijvend probleem

Zonder netwerkaanpak is beddentekort een blijvend probleem

De beddentekorten in ziekenhuizen blijven een groot probleem, ook nu de griepepidemie voorbij is. De helft van de medisch specialisten moet wekelijks op zoek naar bedden in andere ziekenhuizen om een patiënt op te kunnen nemen, zo blijkt uit een peiling van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) onder haar achterban.

Niet het verschuiven van de patiënt van de ene naar de andere lijn, maar het organiseren van zorg dichtbij en rondom de patiënt door middel van netwerkorganisaties ziet FMS-voorzitter Marcel Daniëls als oplossing voor het probleem.

De afgelopen maanden gaven verschillende ziekenhuizen aan met een beddentekort te kampen als gevolg van de griepepidemie. Ziekenhuizen waren genoodzaakt geplande operaties te schrappen of patiënten door te verwijzen naar ziekenhuizen in de regio. Maar ook na de griepepidemie zal het beddentekort een probleem blijven, geeft maar liefst 90 procent van de medisch specialisten aan in de FMS-peiling. "Het is aannemelijk dat het dus ook voor de griepepidemie al een uitdaging was", aldus Daniëls.

De Federatie hield de peiling om beter zicht te krijgen op de oorzaken van het beddentekort na signalen van medisch specialisten over de impact daarvan op hun dagelijks werk. Van de ondervraagden zegt 15 procent dagelijks op zoek te moeten naar bedden in andere ziekenhuizen om een patiënt op te kunnen nemen. Bijna 50 procent geeft aan dat dit wekelijks het geval is, en 28 procent eens per maand. Het kost de artsen één tot vier uur per patiënt. Daniëls: "Je kunt ervan uitgaan dat er een plek wordt gevonden, maar wel vaak verder weg voor de patiënt en het kost de medisch specialist tijd om rond te bellen, de overdracht te schrijven, enzovoorts. En het kost natuurlijk extra geld. Denk aan de ambulancerit naar een ander ziekenhuis."

Personeelstekort

De helft van de medisch specialisten noemt een tekort aan personeel als reden voor het beddentekort. Een kwart van de medisch specialisten noemt de slechte doorstroming van kwetsbare en zorgbehoeftige ouderen op de afdeling als oorzaak. Meer dan de helft van de artsen geeft aan wekelijks of maandelijks te maken te hebben met het uitstellen van operaties of andere ingrepen als gevolg van de problematiek.

Het beddentekort staat volgens Daniëls niet op zichzelf. "We zien een vergrijzende bevolking en daardoor een groei van het aantal patiënten, personeelstekorten en groeiende wachtlijsten. En een gebrekkige doorstroom van 'kwetsbare' ouderen van het ziekenhuis naar de eigen woonomgeving of het verpleeghuis." Deze ontwikkelingen zorgen er volgens de FMS-voorzitter voor dat de kwaliteit in de medisch specialistische zorg onder druk komt te staan. Het is daarom zaak de zorg anders te gaan organiseren, aldus Daniels.

Netwerkgeneeskunde

"Wij willen dat de Nederlandse gezondheidszorg tot meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste zorg ter wereld behoort", zegt de FMS-voorman. "Om dat te bereiken ligt de toekomst wat ons betreft in het organiseren van de zorg dichtbij en rondom de patiënt en niet op het verschuiven van de patiënt van de ene naar de andere lijn. Als Federatie staan we dan ook voor 'zorg op de juiste plek' door middel van netwerkgeneeskunde. Wij zien een zorgveld voor ons dat bestaat uit netwerkorganisaties. Deze netwerkorganisaties zien we nu al ontstaan en het is van belang dat ruimte wordt geboden aan deze beweging. Dit biedt ook het antwoord op vragen als hoe verplaatsing van zorg te realiseren is en hoe regionaal maatwerk in te vullen."

In de toekomst ontstaan digitale en fysieke netwerken op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau, zo valt ook in het vorig jaar gepresenteerde visiedocument van de FMS te lezen. "Het gaat dan niet alleen om netwerken rondom de patiënt, maar ook om netwerken tussen zorgprofessionals zowel binnen als buiten de muren van het ziekenhuis. Hierdoor gaan de lijnen verdwijnen en gaan specialismen in elkaar overvloeien." Een goedwerkende onderliggende digitale infrastructuur is een voorwaarde voor effectieve en efficiënte samenwerking in netwerken met behoud van kwaliteit van zorg, aldus de Federatie.

De peiling van de FMS ging over het afgelopen half jaar. Honderden medisch specialisten deden mee aan de peiling.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

D G o

17 april 2018

Een mooie presentatie. Zo veel info dat ik het nog niet allemaal tot me heb kunnen nemen.
Hieronder een eerste reactie met het risico te worden betiteld als iemand die te ouderwets denkt en de voortgang wil tegenhouden.

Ik denk ook dat de constatering juist is dat het beddentekort niet ontstond door de griepepedimie. Vergelijkbare griepgolven dienen zich ieder jaar aan en dan is er altijd wat extra druk op de beddencapaciteit.

Wat ik mij afvraag of door de onderzoekers wel goed gekeken is naar de echte oorzaken van het probleem. Enig zicht op het verleden bv de afgelopen 20 jaar is van belang.
Ooit en dat is nog niet zo lang geleden, was er een zorggebouw waarin het samenspel (vaak volgtijdig) van vele disciplines in de (medische, verpleegkundige, paramedische etc.) zorg plaatsvond.
Dat gebouw was ontstaan gedurende vele tientallen jaren en volgde qua aanbod de zorgvraag van ‘de ouder’ wordende patiënt.
Begin deze eeuw zijn vanwege bezuinigingsdrift, zonder naar de relevantie van de onderlinge samenhang te kijken, enkele (misschien wel zeer belangrijke) bouwstenen van dat gebouw eruit gehaald. Dat is gedaan zonder zich te realiseren wat daarvan de gevolgen op langere termijn zijn.
Daardoor is het zorggebouw minder stabiel geworden!

De oplossing die nu door de FMS wordt gepresenteerd is het plaatsen van wat nieuwe stenen in het toch wel wat gehavende zorggebouw.
In dat gehavende gebouw is de ouder en steeds meer hulpbehoevender patiënt ‘de weg kwijt geraakt’. Met het plaatsen van wat nieuwe stenen hoopt de FMS de problematiek voor de (steeds ouder wordende) patiënt te verkleinen.
De vraag is of de patiënt in het zorgnetwerk (web?) niet nog meer verdwaalt en straks volledig komt vast te zitten.

Top