ACTUEEL

Uitgaven geneesmiddelen lopen op tot 5,1 miljard per jaar in 2021

De uitgaven aan geneesmiddelen zullen in 2021 bij ongewijzigd beleid oplopen tot bijna 5,1 miljard euro per jaar. Dit komt vooral door de instroom van nieuwe, dure geneesmiddelen in het basispakket en een toename van het gebruik van deze middelen in het ziekenhuis.

Dit meldt Zorginstituut Nederland in een publicatie over de ontwikkelingen in het gebruik en de kosten van geneesmiddelen en hulpmiddelen in Nederland.

Voor 2017 verwacht het Zorginstituut een stijging van de kosten voor farmaceutische zorg met 0,8 procent, naar 4,6 miljard euro. Voor de daaropvolgende jaren wordt een gemiddelde jaarlijkse groei van 2,5 procent verwacht. De lagere groeiverwachting voor 2017 is onder meer ingegeven door de koersdaling van het Britse pond als gevolg van de Brexit. Vanaf 2018 verwacht het Zorginstituut weer een jaarlijkse groei van 2,5 procent.

Wat betreft de uitgaven aan hulpmiddelen verwacht het Zorginstituut voor 2017 een stijging van zo’n 1,9 procent, naar 1,4 miljard euro. Voor de periode 2017 tot 2021 rekent het instituut op een gemiddelde jaarlijkse groei van de uitgaven aan hulpmiddelenzorg met zo’n 1,3 procent.

GIPeilingen 

In het Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) verzamelt het Zorginstituut gegevens over de ontwikkelingen in het gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen. Via de GIPeilingen geeft het Zorginstituut inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het extramurale gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen in Nederland en de daarmee gepaard gaande kosten. Het gaat om geneesmiddelen en hulpmiddelen die door de zorgverzekeraars in het kader van de Zorgverzekeringswet zijn vergoed.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top