ACTUEEL

VGZ lijdt opnieuw verlies door premiedemping

Coöperatie VGZ heeft in 2017 een negatief resultaat gerealiseerd van 107 miljoen euro. Evenals in 2016 is één van de oorzaken van het verlies de inzet van reserves om de stijging van de premie in 2018 af te remmen. Hiervoor trok VGZ in 2017 44 miljoen euro uit.

Een andere oorzaak voor het negatieve resultaat over 2017 is een negatief uitloopresultaat van 174 miljoen euro uit voorgaande jaren. Dit uitloopresultaat wordt in belangrijke mate beïnvloed door een lagere vereveningsbijdrage 2016 voor Diagnosekostengroepen. Dit was volgens VGZ niet te voorzien en is in principe éénmalig. Verder declareerden ziekenhuizen in 2016 meer zorgkosten dan de zorgverzekeraar bij het opmaken van de jaarrekening 2016 verwachtten.

Het eigen vermogen van Coöperatie VGZ is vanwege het negatieve resultaat in 2017 gedaald tot bijna 2,4 miljard euro. De solvabiliteitsratio komt uit op 141 procent. VGZ streeft naar een solvabiliteit van tussen de 120 en 140 procent “om ook in de toekomst voor klanten een stabiel premiebeleid te kunnen blijven voeren”. Het bedrijf waarschuwt dat er in de toekomst minder ruimte is voor vermogensteruggave in de premie.

Bedrijfskosten

Dankzij de inzet van reserves, maar ook door scherpe zorginkoop en lagere bedrijfskosten, heeft VGZ naar eigen zeggen de stijging van de zorgpremie voor 2018 kunnen beperken tot gemiddeld 3,25 euro per maand. De kosten per verzekerde zijn bovendien gedaald van 96 euro in 2016 naar 89 euro in 2017, als gevolg van de daling van de bedrijfskosten. De bedrijfskosten bedroegen in 2017 359 miljoen euro; dit is 31 miljoen euro lager dan in 2016.

Het aantal medewerkers is gedaald van 2150 in 2016 naar 1941 in 2017. In 2017 is het aantal verzekerden met ongeveer 20 duizend afgenomen tot ruim 4 miljoen klanten. Dit is beduidend minder dan het jaar ervoor, toen er 83 duizend verzekerden overstapten naar een andere zorgverzekeraar.

Een meevaller behaalde VGZ met de beleggingsopbrengsten. Deze bedroegen in 2017 28 miljoen; maar liefst 25 miljoen euro hoger dan begroot. De beleggingsportefeuille had eind 2017 een omvang van bijna 2,7 miljard euro.

Zinnige Zorgstrategie

De jaarcijfers over 2017 laten volgens VGZ zien dat haar Zinnige Zorgstrategie – betere zorg tegen lagere kosten – voet aan de grond krijgt. Het afgelopen jaar groeide het aantal alliantiepartners van de zorgverzekeraar tot elf ziekenhuizen en drie ggz-aanbieders. In 2016 waren er slechts vijf alliantiepartners in totaal. Met Zinnige Zorg streeft VGZ naar zorg van hoge kwaliteit die toegankelijk is voor iedereen, zodat de zorgkosten beheersbaar blijven. Hoe dit kan worden bereikt, vertelt Ab Klink in een verhaal in de Volkskrant.

Vanuit de praktijk zijn er verschillende voorbeelden van ziekenhuizen die laten zien dat Zinnige Zorg werkt. Eén van de voorbeelden is alliantiepartner Rivas. In dit ziekenhuis in Gorinchem nam het aantal ligdagen met vijftien procent af. Een ander voorbeeld is Bernhoven, waar in 2017 het aantal opnames met zes procent is gedaald, terwijl het aantal patiënten is gestegen.

CFO Kees Hamster: "Zinnige Zorg biedt ons de mogelijkheid om te werken aan betaalbare en goede zorg, nu en in de toekomst. Samen met zorgaanbieders werken we dag in dag uit aan deze agenda. Zo voorkomen we grote premieschommelingen en blijft de zorg voor iedereen betaalbaar."

Afscheid

Door het beëindigen van de contracten met de merken Promovendum, BeSured en National Academic neemt Coöperatie VGZ in 2018 doelbewust afscheid van ongeveer 400 duizend klanten. Dit besluit past in de strategie die erop gericht is om relatief hoge uitvoeringskosten te vermijden. VGZ wil zich nog meer richten op patiëntengroepen die zorgbehoevend zijn, zoals ouderen en chronisch zieken, omdat zinnige zorg voor hen de meeste meerwaarde heeft.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

schothorst

23 april 2018

Aan de hand van gegevens blijkt dat VGZ één van de grootste uitschieters is op het gebied van inkomen bij topmannen.
En toch vallen de zorgverzekeraars onder de z.g."sectoriale regime'.
volgens de wet Normering Topinkomens (WNT).
Deze wet geeft aan dat bestuurders maximaal 400.000 euro mogen verdienen inclusief extra bijdragen , pensioen en premies.
De wet is alleen geldig voor nieuwe bestuurders, die na invoering van de wet in dienst treden.
Het kan daarom voorkomen dat sommige topmannen meer verdienen dan de voorgeschreven maxima.
VGZ is een van de van de grootste uitschieters op het gebied van inkomen bij topmannen van zorgverzekeraars.
Het enige wat de zorg nog kan redden is terug naar ziekenfonds en particulieren verzekering.
Maar dit zal Raad van Bestuur(portefeuille zorg) zorgverzekeraar "VGZ", (AB) Klink die vanaf 1 januari 2014 al in de raad van bestuur zit niet voorstellen.
De chronisch zieken en invalide hebben nu al genoeg ingeleverd, om dadelijk weer belast te worden met wéér een premie verhoging tot 2015.

schothorst

23 april 2018

VGZ wil zich nog meer richten op patënten groepen die zorgbehoevend zijn, zoals ouderen, chronisch zieken, omdat zinnige zorg voor hen meerwaarde heeft.
Maar de premie zal voor hen toch alsmaar stijgen.
Ook al komen ze met pakketten aandragen, dit zal leiden tot een duurdere zorg.
Mensen die een chronische ziekte hebben of een beperking hebben hoge ziekte kosten.
Het stimuleren wat VGZ doet om deze groep van mensen met een inkomen van 130% van het bruto wettelijk minimumloon te stimuleren zich via het VGZ gemeentelijke pakketten tot zich te binden.
Maar tandartsen maar tot 450 euro vergoed, voor diabeten de voet verzorging door medisch pedicure maar vergoed tot 138 euro al jaaaren. En extra verzekering afsluiten voor het eigenrisico.
Dit zijn zeker de vergoedingen die VGZ voor diabeten voetverzorging
die omhoog moeten.
Laat het eigen risico voor iedereen verdwijnen.
Of laat mensen betalen naar inkomen.
Als iedereen een inkomen had waarvan werkende en niet werkende gewoon zouden kunnen rondkomen hadden we dit verschil steeds niet.
Zeker nu er ook nog een voorstel ligt om invalide mensen die werken onder het minimumloon te gaan uitbetalen en zo doende geen pensioen meer kunnen opbouwen. Zij hebben geen wet Normering topinkomens en geen eigen bijdrage pensioen en premies.
Wie heeft het minimumloon bedacht?.
Niet de VGZ., want iemandmet het minimumloon kan geen VGZ premie betalen meer als men daar even goed oplet.
Maar topinkomens zien dit niet meer zijn verblind en rekenen naarzich toe.

Staatssecretaris T.van Ark gaat op de zelfde voet verder als Jetta Klijnsma blijkt.
Disciminatie arbeidsmarkt.
Premie schommelingen moet niet alleen in de zorg gezien worden, maar ook zorgt deze regering dat de kosten van levenonderhoud uit de hand gaan lopen om dadelijk weer extra belasring op etenswaren te gaan leggen.
En zo gaatz.g de zorg omlaag maar weer het andere omhoog.
Dus steeds weer een sigaar uirt eigen door.
Geen indexeringpensioen, geenverhoging AOW, wel verhoging: huur,gas,licht etenswaren etc.
Ook vandeze regering hebben de chronisch zieken, ouderen, en gehandicapten niets meer te verwachten, alles naar de EU en Nederland glijd steeds meer in de armoede op deze manier.

Top