Tech

Treant bouwt informatiestandaard met Nictiz en Nexus

Treant Zorggroep, ontwikkelaar Nexus en Nictiz werken samen aan een nieuwe manier van gegevensuitwisseling. De module die ze samen ontwikkelen, moet leiden tot veilig en verantwoord medicijngebruik en als standaard dienen voor alle andere ziekenhuizen in het land.

In de module krijgen zowel patiënt als zorgprofessional een actueel overzicht van de medicatie die een patiënt gebruikt. Medicatieoverzichten zijn vaak niet actueel doordat bijvoorbeeld wijzigingen in doseringen niet altijd goed en eenduidig geregistreerd worden. Mirthe van Dort, programmacoördinator VIPP bij Treant: "Ook ontbreekt informatie over het daadwerkelijke medicijngebruik van een patiënt. Om dit op te lossen gaan we medicatiegegevens registreren en uitwisselbaar maken. Hierdoor wordt goed inzichtelijk wat de arts heeft voorgeschreven, gewijzigd of gestopt, wat de apotheek op basis daarvan heeft geleverd en wat de patiënt daadwerkelijk gebruikt."

Samen met Nexus ontwikkelt Treant Zorggroep een testomgeving. Volgens commercieel directeur Eric van Kooten van Nexus is aandacht voor medicatieveiligheid "van essentieel belang om het aantal onnodige ziekenhuisopnames ten gevolge van medicatiefouten te verlagen". "Ons streven is dat Treant, maar ook andere zorgaanbieders, deze module in 2019 in gebruik kunnen nemen."

Informatiestandaard Medicatieproces

Voor de module maken Nexus en Treant gebruik van de Informatiestandaard Medicatieproces die Nictiz ontwikkelde samen met onder andere koepelorganisaties van zorgaanbieders, Patiëntenfederatie Nederland en ICT-leveranciers. Medicatiebehandelingen zijn volgens Nictiz vaak aan elkaar gerelateerd, terwijl actuele medicatiegegevens met de huidige standaard Medicatieveiligheid nog onvoldoende kunnen worden uitgewisseld. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld het eerder stoppen of juist langer toedienen van medicatie. Hierdoor ontstaat een incompleet beeld van de medicatie van een patiënt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top