ACTUEEL

Burger vertrouwt zorg met persoonlijke data

Nederlanders hebben relatief veel vertrouwen in de wijze waarop de zorgsector met privacygevoelige informatie omgaat. Wel is er een groot verschil in perceptie tussen generaties. Babyboomers blijken beduidend sceptischer dan millennials.

Eén en ander komt naar voren uit een steekproef van onderzoeksbureau Motivaction onder duizend Nederlanders. Aanleiding voor de peiling is de aanstaande inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In antwoord op de vraag in hoeverre de zorg veilig met gegevens omgaat geeft 35 procent van de respondenten aan de sector ‘helemaal te vertrouwen’. Alleen de overheid scoort met 52 procent hoger. Marktonderzoeksbureaus (35 procent), financiële instellingen (34 procent) en online webshops (33 procent) hebben een met de zorg vergelijkbaar digitaal vertrouwensquotiënt. Als het op de omgang met persoonlijke gegevens aankomt hebben burgers het minste vertrouwen in social media (5 procent), mobiele apps (11 procent) en multimedia bedrijven (14 procent). 62 Procent van de Nederlanders geeft aan geen vertrouwen te hebben in bedrijven als Facebook en Instagram.

Meer dan de helft van Nederland (60 procent) maakt zich zorgen dat bedrijven persoonsgegevens doorgeven aan derden. 81 Porcent vindt dat bedrijven en instanties die beschikken over deze gegevens, dit duidelijker moeten vermelden. Daarnaast heeft de helft van de consumenten (52 procent) aan ervaringen met bedrijven die individuele data hebben verkregen zonder expliciete toestemming.

Verschil

Generatie Z en millennials hebben over het algemeen meer vertrouwen in hoe bedrijven met hun gegevens omgaan. Dit blijkt bijvoorbeeld in het verschil in waardering voor het openbaar vervoer (de OV-chipkaart) en zorginstellingen (het EPD). 55 Procent van Generatie Z heeft in beide sectoren  vertrouwen voor zover het gaat om de veiligheid van individuele data. Bij babyboomers en eerdere generaties is het vertrouwen beduidend lager: 26 procent heeft vertrouwen in OV-bedrijven en 31 procent in zorginstellingen als het gaat om privacybescherming.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top