ACTUEEL

Mkb in de zorg ziet omzet en winst toenemen

De omzet van het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de zorg is in 2017 gestegen met bijna 10 procent. Daarmee presteerde de branche beter dan het landelijk gemiddelde van 8 procent. Ondanks een bovengemiddelde stijging van de personeelskosten trok de winstgroei aan naar bijna 14 procent, zo is te lezen in de rapportage Branches in Zicht 2018 van accountantskoepel SRA.

De zorg heeft de stijgende lijn van de afgelopen jaren ook in 2017 voortgezet, constateert de SRA. Vooral de netto-omzet ging er in 2017 sterk op vooruit, met 9,7 procent ten opzichte van 6,2 procent in 2016. Ook de brutomarge liep op, met bijna 10 procent. In 2016 bedroeg dit nog 7 procent.

Opvallend is dat het percentage zorgondernemers dat de omzet zag stabiliseren of toenemen, licht is afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Het percentage zorgondernemers met een stabiele of hogere winst nam eveneens iets af. Hoewel de omzet- en de winstgroei per saldo zijn toegenomen, geldt dat dus voor minder ondernemers. De onderlinge verschillen zijn dus toegenomen.

Huisartsen en fysiotherapeuten kenden in vergelijking met andere eerstelijns zorgverleners een relatief moeilijk jaar. Het aantal huisartsen is in de afgelopen jaren weliswaar toegenomen, maar omdat de vraag naar verwachting veel sterker zal stijgen dan het aanbod, is vooral het rendement volgens de accountantskoepel een punt van zorg. De maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting deed het aanzienlijk beter. Bij tandartspraktijken, verloskundigen en paramedici viel een relatief beperkte omzetgroei op.

Personeelskosten

Net als in voorgaande jaren liepen de personeelskosten, met afstand de grootste kostenpost van een zorgorganisatie, sneller op. De stijging van bijna 10 procent was veel sterker dan in 2016 en 2015, terwijl er in 2014 nog sprake was van een lichte krimp. De loonkosten stegen met bijna 11 procent, tegenover 8 procent een jaar eerder. Door de krapte op de arbeidsmarkt lopen de salarissen op.

Het eigen vermogen van het mkb in de zorg is in 2017 sterk verbeterd. Er was sprake van een plus van 25 procent, ten opzichte van een toename van 7 procent een jaar eerder. De zorg presteert daarmee bovengemiddeld, constateert de SRA. Daarnaast is de solvabiliteit verder verbeterd, van 5,6 procent in 2016 naar bijna 9 procent vorig jaar.

Werkgelegenheid

De zorg heeft een stevige invloed op de Nederlandse economie en de werkgelegenheid. Met ruim één miljoen werknemers is de branche goed voor zo’n 13 procent van alle banen in Nederland. De branche als geheel zal blijven groeien, zo is de verwachting, vooral door de vergrijzing, bevolkingsgroei en technologische ontwikkeling.

De SRA-rapporten zijn gebaseerd op de jaarrekeningen van Nederlandse mkb-bedrijven uit alle sectoren en regio's. SRA is een netwerk van 370 zelfstandige Nederlandse accountantskantoren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top