ACTUEEL

Ambulance Amsterdam vreest onderzoek Ondernemingskamer niet

Op 24 mei heeft vakbond FNV Zorg & Welzijn bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam een verzoek ingediend tot onderzoek naar Ambulance Amsterdam. De vakbond heeft twijfels over het financiële en personele beleid en vraagt zich af of de ambulancedienst zich wel aan de eisen van de wet houdt. Ambulance Amsterdam (AA) is verbaasd over dit verzoek.

In een reactie op eerdere berichtgeving op Skipr, zegt AA geen reden te zien voor het onderzoek, maar mocht de Ondernemingskamer het inwilligen dan zal de directie daar met vertrouwen aan meewerken.

Werkdruk

AA bestaat sinds 2012 en is met 500 medewerkers een van de grootste ambulancediensten van Nederland. De FNV geeft aan dat het al jaren meldingen van ambulancepersoneel krijgt over toenemende werkdruk, gevaarlijk lange aanrijtijden en slechte communicatie. Veel personeel loopt weg vanwege slechte arbeidsomstandigheden. De vakbond zegt dat het al die jaren geen verbetering ziet. Een van de redenen daarvan zou liggen in het financiële bestuur, de FNV zegt dat het daar geen vat op krijgt.

Volgens Frans Sier, interim-bestuurder van AA, heeft de ambulancedienst de zaken wel degelijk op orde, is er een goede verstandhouding met de ondernemingsraad en zijn de medewerkers gemotiveerd in hun werk. Wel zijn er problemen met de personele bezetting. AA heeft ongeveer 250 verpleegkundigen in dienst. Er zijn dertig structurele vacatures. Dat komt door een landelijk tekort aan verpleegkundigen en doordat AA concurrentie heeft van ziekenhuizen, waar verpleegkundigen meer kunnen verdienen, en omliggende ambulanceregio’s, waar de werkdruk lager is en woon-werkverkeer wat makkelijker.

Uitzendkrachten

AA heeft eind 2016 afspraken met de FNV gemaakt om de werkdruk het hoofd te bieden. Er werden tien doelstellingen geformuleerd. Volgens Sier zijn twee daarvan niet gerealiseerd: het halveren van overwerk en het stoppen met inhuur- en uitzendkrachten. AA heeft onder andere de niet-acute ritten uitbesteed.

AA heeft drie jaar in financieel zwaar weer gezeten, mede vanwege de extra kosten van de genoemde inhuur en het overwerk. De enige aandeelhouder, het AMC, verstrekte AA in die periode een lening van totaal 3,6 miljoen euro. Nu de financiële huishouding weer op orde is, wordt dit volgens schema afgelost, aldus Sier. Met verzekeraars wordt intensief overlegd over het meerjarenbeleidsplan. Vanzelfsprekend is hierin aandacht voor structurele oplossingen voor het personeelstekort.

WNT

De FNV had ook kritiek op de beloningen van interim-bestuurders. Die zouden in strijd zijn met de WNT (Wet Normering Topinkomens). De directie van Ambulance Amsterdam wijst die kritiek van de hand. Volgens Sier zijn de jaarrekeningen van 2014, 2015, 2016 en 2017 door accountants goedgekeurd en gecontroleerd op naleving van deze wet.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top