ACTUEEL

FNV vraagt Ondernemingskamer om onderzoek Ambulance Amsterdam

FNV Zorg & Welzijn heeft op donderdag 24 mei een verzoek tot onderzoek naar Ambulance Amsterdam ingediend bij de Ondernemingskamer. De vakbond heeft grote twijfels over het gevoerde financiële en personele beleid en vermoedt dat Ambulance Amsterdam niet aan de wettelijke vereisten voldoet

“We hebben in de afgelopen zes jaar veel overleg gevoerd met verschillende leden van de directie en Raad van Bestuur. Na vele signalen die de bond van leden ontving, heeft de ambulancedienst zelfs zes maanden onder toezicht van de Inspectie gestaan”, zegt Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. “Er is ons de afgelopen jaren van alles toegezegd, maar tot op heden is er geen structurele verbetering te zien. Het geduld van het personeel en de FNV is inmiddels op. Daarom vragen we nu de Ondernemingskamer om het gevoerde beleid grondig te onderzoeken.”

Demotiverend

Ambulance Amsterdam (AA) is sinds 2012 actief en behoort met ongeveer 500 medewerkers, die werkzaam zijn in Amsterdam en omstreken, waaronder de omgeving van Schiphol, tot de drie grootste ambulancediensten in Nederland. De FNV ontvangt al jaren verontrustende meldingen van ambulancemedewerkers over de toenemende werkdruk, gevaarlijk lange aanrijtijden en slechte communicatie. Daarnaast noemen ze het personeelsbeleid demotiverend; eenmaal opgeleid personeel loopt weg vanwege de slechte arbeidsomstandigheden.

Klachten

Vanwege het hoge aantal klachten dat de FNV ontving, startte de bond in 2014 een meldpunt. De klachten waren dusdanig alarmerend dat de bond besloot de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie SZW in te schakelen. Na eigen onderzoek legde de Inspectie van SZW in 2015 een aanzegging op van zes maanden tot eind 2015. In de tussentijd zijn er wisselingen in directie en raad van bestuur geweest, maar bijna drie jaar later zijn de problemen nog steeds niet opgelost.

Torenhoge beloningen

Volgens Seifert raken de personele problemen de ambulancedienst ook financieel. "Ondanks herhaaldelijke verzoeken krijgen we geen vat op het gevoerde financiële beleid. Uit jaarrekeningen kunnen we wel opmaken dat interim-functionarissen torenhoge beloningen krijgen die naar onze mening in strijd zijn met de Wet Normering Topinkomens. Bovendien gaat enorm veel geld naar externe inhuur, waardoor er slechts een beperkt budget beschikbaar is voor de personeelsformatie. En dat in een sector waar een zeer nijpend tekort aan personeel is. Dit is de omgekeerde wereld!”

Ook blijkt volgens Seifert uit de jaarverslagen dat Ambulance Amsterdam drie jaar na elkaar een miljoenenverlies heeft geleden, maar tegelijkertijd leningen van moederconcern AMC ontvangt. Seifert betwijfelt of de ambulancedienst zo kan blijven voortbestaan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top