Gastvrijheid

'Leefstijlgeneeskunde moet huidige ziekenzorgmodel vervangen'

'Leefstijlgeneeskunde moet huidige ziekenzorgmodel vervangen'

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en onderzoeksinstituut TNO hebben de handen ineen geslagen en het Nederlands Instituut voor Leefstijlgeneeskunde opgericht. Het doel van het instituut is om de maatschappelijke en economische impact van leefstijlgerelateerde ziekten zoals diabetes in de komende tien jaar te halveren, door de patiënt de regie over de eigen gezondheid te laten nemen.

Leefstijlgeneeskunde moet onderdeel worden van de reguliere geneeskunde, vindt Hanno Pijl. Hij is internist-endocrinoloog en hoogleraar diabetologie aan het LUMC. Dat dit nu nog niet het geval is, komt vanwege het huidige zorgmodel, zei hij tijdens het recente congres van Diagnose Voeding & Gezondheid. Er wordt pas naar de gezondheid van iemand gekeken wanneer diegene met een klacht naar de dokter gaat. "Dat is een gevolg van het zorgmodel dat in de negentiende eeuw is ontstaan, toen mensen voornamelijk naar het ziekenhuis gingen vanwege infecties en botbreuken."

Complex

Het zorgmodel uit de negentiende eeuw voldoet niet meer constateert Pijl, want ziektes zijn tegenwoordig te complex om met een pil of een operatie te behandelen. "Artsen in Nederland doen aan ziekenzorg, en niet aan gezondheidszorg." De oplossing: leefstijlgeneeskunde. Dit moet in de plaats komen van het huidige zorgmodel, dat volgens hem in stand wordt gehouden door artsen ("een conservatief bolwerk") en de farmaceutische industrie, die er financieel belang bij heeft om pillen te ontwikkelen.

Om leefstijlgeneeskunde te bevorderen, hebben LUMC en TNO het Nederlands Instituut voor Leefstijlgeneeskunde (NILG) opgericht. Het uitgangspunt van leefstijlgeneeskunde is dat de dokter meer moet loslaten en dat de patiënt het heft in eigen hand moet nemen – en zijn leefstijl aanpassen ten bate van zijn gezondheid. Hiervoor is een transformatie nodig, stellen het LUMC en TNO, niet alleen in de zorg maar ook in het bedrijfsleven, in het lokale, regionale en landelijke beleid voor gezondheid en welzijn én bij de burger zelf.

Platform

Het doel van het NILG is om de maatschappelijke en economische impact van 'leefstijl-geneesbare ziekten' in de komende tien jaar te halveren, door deze zorg te laten verhuizen van spreekkamer naar huiskamer. Dit wil het instituut doen door te fungeren als platform voor kennisinstellingen, bedrijven en overheid. Op deze manier zal een brede coalitie ontstaan, verwacht het NILG, die de implementatie van leefstijlgeneeskunde in Nederland en daarbuiten mogelijk maakt.

Het instituut ontwikkelt innovaties die medicatie, gedragsverandering en e-health combineert met leefstijl. Verder wil het NILG onder meer onderwijsaanbod ontwikkelen voor zorgverleners en burgers op het gebied van leefstijl en ziekte. De organisatie richt zich om te beginnen op de ontwikkeling, implementatie en onderwijs van leefstijl als medicijn bij type 2 diabetes in Nederland.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Bloem

1 juni 2018

mooi initiatief, haakt in op maatschappelijke trends daarom ook jammer dat er weer halve complottheorieën aan gekoppeld worden over het kwade genius van de farma en de medische stand die niet in beweging wil komen. Als wij als medici preventie belangrijk vinden dan snijdt het denk ik hout om er in de opleiding tot arts veel meer de nadruk op te leggen en het zorgstelsel moet bereid zijn daar een vergoedingsstelsel voor te creeren. De verzekeraars betalen alleen hun ( verschrikkelijk woord dat in die wereld gehanteerd wordt) "schadelast". Dus laten we eens ophouden om altijd maar naar de slechterikken van de pharma te wijzen, de weeffout zit in het hele stelsel zoals dat is opgebouwd. Zeker tijd voor verandering

PJM van Loon

3 juni 2018

Het komt vreemd over om de oorzaken van al onze ziekten en aandoeningen, die allen met leefstijl te maken hebben (Zivilizationskrankheiten) en het onvermogen van de huidige "zorg" aan de enorme incidentiestijgingen een halt toe te roepen, zo vanuit de negentiende eeuw "verklaard" te zien. Als we als artsen en paramedici niet in de gaten hebben, dat we juist al het goede rond preventie, Gezondheidsleer (zeer sterk in common sense en onderwijs verankerd) en zelfverantwoordelijkheid , zoals we dat tot in de jaren zestig in onze leerboeken ( vnl duitstalig of uit het Duits vertaald) konden vinden, overboord hebben laten gooien en voor de preventieloze , inderdaad op Farma en Tech ( en Money) drijvende Amerikaanse Geneeskunde binnenhaalden, dan doen we onze vroegere leermeesters, ons vroegere onderwijzende personeel, zelfs onze (groot-)ouders veel te kort.
We zitten nu flink op de blaren. De jeugd is nu al slecht af en kan een duurzame gezondheid van lichaam en geest nu al op de buik schrijven. Zonder preventie uit de Gezondheidsleer ( zeker op het gebied van houding en bewegen, de klassieke Orthopedie) zal geen universitair of overheidsinitiatief de verkeerd lopende biomedische groeiprocessen weten om te draaien. De Gezondheidsraad sloeg de plank in deze met haar nieuwe Beweegrichtlijn goed mis, door louter epidemiologische studies en niet de bestaande biologische kennis rond bewegen te willen reviewen en zo tot zeer zwakke aanbevelingen te komen. En dat maakt fruit eten en meer bewegen niet meer goed.

Top