ACTUEEL

Rechter onderstreept informatieplicht zorgverzekeraars

De verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening aan de patiënt over de vergoeding van ziekenhuiszorg ligt bij de zorgverzekeraar, niet bij het ziekenhuis in kwestie. Dit blijkt uit de recente uitspraak van de rechtbank Den Haag in een rechtszaak tussen Zilveren Kruis enerzijds en St. Antonius Ziekenhuis (SAZ), Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) anderzijds.

Zilveren Kruis biedt sinds 2014, naast haar reguliere naturaverzekering, ook een goedkopere basisverzekering voor naturazorg aan met de naam ‘Basis Budgetpolis’. De zorgverzekeraar heeft de ziekenhuizen die niet waren gecontracteerd voor deze polis – waaronder het SAZ en HMC – schriftelijk meegedeeld in 2013 dat de polis in zou gaan en wat dit ging betekenen in de praktijk. Concreet: verzekerden zouden voortaan een vergoeding conform de polisvoorwaarden ontvangen, die maximaal 70 procent van het marktconforme tarief bedraagt.

De twee ziekenhuizen informeerden patiënten via de eigen websites, brieven en folders over de Basis Budgetpolis en de mogelijke gevolgen voor de vergoeding van planbare zorg. Toch kwamen er mensen naar de ziekenhuizen in 2014 en 2015 voor een behandeling die bij Zilveren Kruis een Basis Budgetpolis hadden afgesloten. Twee van deze patiënten namen contact op met Zilveren Kruis, dat niet de volledige ziekenhuisbehandelingen vergoedde.

Verantwoordelijkheid

Omdat de zorgverzekeraar vindt dat de ziekenhuizen de patiënten beter hadden moeten informeren, en om duidelijkheid te krijgen over de verantwoordelijkheidsverdeling, stelde Zilveren Kruis voor om de rechter hierover te laten oordelen. Volgens de verzekeraar hadden de ziekenhuizen de verzekerden met een Basis Budgetpolis voorafgaand aan de behandeling hadden moeten wijzen op het feit dat zij mogelijk niet alle kosten vergoed zouden krijgen. In de eerder genoemde brief aan de ziekenhuizen schreef Zilveren Kruis al: 'Wij willen u erop wijzen dat het uw verantwoordelijkheid is onze verzekerden juist, volledig en verifieerbaar te informeren over de kosten van de behandeling'.

Volgens de rechtbank gaat die vlieger echter niet op. Zilveren Kruis heeft volgens de rechter ten onrechte volstaan met het sturen van een brief waarin de verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening eenzijdig bij de ziekenhuizen werd gelegd. Volgens de rechtbank is het allereerst aan de verzekerde zelf om na te gaan of zijn zorgverzekeraar een vergoeding biedt voor ziekenhuiszorg. Daarnaast moeten zorgverzekeraars hun verzekerden goed informeren over de voorwaarden van hun polis. Het is niet aan zorgaanbieders om hun patiënten voor te lichten over de vraag in hoeverre de kosten van de medische behandeling door de zorgverzekeraar zullen worden vergoed.

Informatieplicht

De NVZ is tevreden over deze uitspraak, omdat hiermee meer duidelijkheid ontstaat over de wijze waarop patiënten moeten worden geïnformeerde over de kosten en vergoedingen van de zorg en de rol van de verschillende partijen in het zorgstelsel daarin. Zilveren Kruis laat in een reactie weten het goed te vinden dat er nu 'duidelijkheid is over een ieders informatieplicht'. "Wij zijn deze rechtszaak in goed overleg met de twee ziekenhuizen gestart om hier namens onze verzekerden duidelijkheid over te krijgen."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top