Finance

ZGT schiet bijna 16 miljoen in de min

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), met locaties in Almelo en Hengelo, heeft 2017 afgesloten met een negatief resultaat van 15,6 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening die het ziekenhuis op 6 juli heeft gedeponeerd.

Het negatieve resultaat wordt mede veroorzaakt  door enkele incidentele posten, zoals een afwaardering van 4,3 miljoen euro op het vastgoed. Maar ook na correctie voor bijzondere en eenmalige posten sluit ZGT 2017 met een dieprood resultaat van 9,2 miljoen euro af op een totale omzet van 336 miljoen euro.

Daarbij heeft ZGT blijkens berichtgeving van RTLZ ook nog een afboeking van bijna 10 miljoen over 2016 moeten doen. Volgens bestuurder Wolter Odding betrof dat posten die in het verleden niet goed administratief waren verwerkt. "Zo bleken er vorderingen ten onrechte opgenomen, en was een schuld juist niet opgenomen”, aldus Odding tegenover RTLZ.

Om de problemen het hoofd te bieden maakte ZGT eind vorig jaar plannen bekend om voor 10 en 15 miljoen euro te bezuinigen. In het kader hiervan verdwenen 150 voltijdsbanen. Daarnaast sloot de locatie in Hengelo begin dit jaar de afdeling spoedeisende hulp.

Tegenover RTLZ geeft Odding aan dat het negatieve resultaat 'niet direct' tot een nieuwe reorganisatie zal leiden. Wel mikt het ziekenhuis voor de komende twee jaar op een resultaatverbetering van 20,5 miljoen euro. Om dit te bereiken mikt ZGT op ‘eerlijke prijzen’ en vergoeding van goede en efficiënte zorg. Daarnaast voert het ziekenhuis een kostenreductieprogramma uit. Dat treft primair de stafafdelingen en het facilitair bedrijf.  Efficiencymaatregelen op de zorgafdelingen en inkoopvoordelen moeten tot verdere kostenverlaging leiden.

Zinnige zorg

Daarnaast denkt ZGT samen met zorgverzekeraar Menzis na over ‘zinnige zorg op de juiste plek’. Dit moet resulteren in meerjarige contracten. "Zoals alle ziekenhuizen kijken wij welke zorg beter op andere plekken, zoals bij huisartsen, kan worden verleend”, zegt Odding tegen RTLZ. “Die keuzes hebben op termijn mogelijk wel gevolgen voor het aantal banen. Wij verwachten dat via natuurlijk verloop te kunnen oplossen."

Zorggroep Twente verwacht voor het lopende jaar een verlies van 3,8 miljoen. In 2019 moet er weer winst worden gemaakt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top