ACTUEEL

Schakelteam wil einde aan vervoersmonopolie ambulances

Onno Hoes, voorzitter van het Schakelteam personen met verward gedrag, vindt dat ook ggz-instellingen mensen met verward gedrag moeten kunnen vervoeren. Het vervoersmonopolie dat ambulances nu hebben, moet van tafel, stelt hij in Binnenlands Bestuur.

Hoes pleit ervoor dat in de Tijdelijke wet ambulancezorg, die momenteel door staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) wordt aangepast, ruimte komt voor mengvormen. "Wij hopen heel sterk, en dat is ook toegezegd, dat de ervaringen die nu worden opgedaan met alternatieve vormen van vervoer worden meegenomen bij de aanpassing van de wet", aldus de voorzitter.

Tjolina Proost, projectcoördinator aanpak verward gedrag van de Gooi- en Vechtstreek, ziet dat betrokken gemeenten bij het regelen van passend vervoer momenteel tegen muren aanlopen. "Soms is het nodig, als iemand een strafbaar feit heeft gepleegd, dat er een politieauto komt. Een andere keer moet er een ambulance komen. Waar het gat zit, en wat wij passend vervoer noemen, is psychiatrisch vervoer. Als iemand in de openbare ruimte of thuis in crisis is, en niet zelfstandig naar de crisisdienst kan komen of de beoordeling ter plaatse opvolging nodig heeft, willen wij zorgvervoer kunnen inzetten."

Pilot

Gooi- en Vechtstreek is van plan een pilot te starten waarmee de ggz bij de mensen thuiskomt, hen ter plekke probeert te kalmeren en te beoordelen, maar indien nodig naar de crisisdienst of opnamelocatie brengt. Onder meer de Tijdelijke wet ambulancezorg, waarin is geregeld wie zorgbehoevenden mag vervoeren en hoe, staat de plannen volgens haar nog in de weg. 

Verder pleit Hoes voor een landelijk meldnummer waar de persoon met verward gedrag en zijn omgeving terecht kan. GGD-instellingen moeten zich daarnaast meer in de wijk bewegen, vindt de voorzitter. Daar moet door zowel de staatssecretaris als de Tweede Kamer veel druk op blijven worden uitgeoefend", aldus Hoes in Binnenlands Bestuur.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Ton Bakker

26 juli 2018

De voorgestelde oplossing biedt nog een extra mogelijkheid tot verwarring. Wie moet/mag vervoeren? Lijkt het paard achter de wagen spannen. Waarom niet de ambulance en het personeel toe rusten dat zij ook deze taak kunnen/moeten vervullen. Er is ook veel gecombineerde (somatisch/psychisch) problematiek die niet zonder meer ter plaatse is in te schatten mn bij kwetsbare ouderen die per definitie aan meerdere aandoenigen tegelijk lijden. Zij maken een groot deel uit van de 'Verwarde mensen ' groep

Top