ACTUEEL

NVZD zoekt naarstig naar auditoren

De vereniging van bestuurders in de zorg NVZD mikt op een verdubbeling van het aantal auditoren die aan de vereniging verbonden zijn. De zoektocht naar nieuwe auditoren wordt ingegeven door de verdere uitbouw van het accreditatietraject voor zorgbestuurders. Vanaf 2020 is accreditatie verplicht voor de circa 750 leden van de NVZD.

Met het accreditatiesysteem voor zorgbestuurders wil de NVZD een bijdrage leveren aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. In het accreditatietraject wordt getoetst of bestuurders actief werken aan hun professionele ontwikkeling en beschikken over zelfreflectie, in de NVZD-optiek belangrijke ingrediënten voor goed bestuur.

Opschaling

Een onafhankelijke accreditatiecommissie besluit over het al dan niet toekennen van accreditatie. Auditoren geven hierover een advies aan de accreditatiecommissie op basis van een dossier van en een accreditatiegesprek met de bestuurders. Op dit moment zijn er elf auditoren actief. Daar moeten er blijkens de opdracht aan wervingsbureau DirectieWerf tenminste acht bijkomen. Reden voor de uitbreiding is de verplichtstelling van accreditatie voor leden van de NVZD. Vanaf 2020 is accreditatie verplicht voor alle 750 NVZD-leden toekomstige leden. Dat betekent werk aan de winkel, aangezien vooralsnog ruim 250 bestuurders geaccrediteerd zijn. Dus is een flinke opschaling van de capaciteit gewenst.

Voorwaarden

De NVZD stelt duidelijke eisen aan potentiële auditoren. Zo moeten ze zelf bestuurlijke ervaring hebben alsook expertise op het gebied van professionele ontwikkeling. Maar ze mogen niet of niet meer actief zijn binnen een zorginstelling. “Je wilt te allen tijde de schijn vermijden van een slager die zijn eigen vlees keurt”, licht Willem Almekinders van DirectieWerf de beperkende voorwaarde toe. Anders dan zorgbestuurders zijn toezichthouders uit de zorg wel welkom, mits ze ervaring hebben op het gebied van professionele ontwikkeling.   

Ook bestuurders of commissarissen van een semipublieke en private instelling en een post-actieve zorgbestuurders passen in het profiel van auditor. De NVZD stelt als aanvullende eis dat auditoren tot vijf jaar na het accreditatietraject geen relatie als coach mogen aangaan met de betrokken bestuurder. Ook verwacht de NVZD voorbeeldgedrag van de auditor en mag er geen enkele schijn van  onverenigbaarheid van rollen dan wel belangenverstrengeling zijn.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top