Tech

Zorginstituut opent subsidiepot voor anonieme psychische hulp

Zorginstituut opent subsidiepot voor anonieme psychische hulp

Er komt volgend jaar opnieuw 2 miljoen euro beschikbaar voor laagdrempelige, anonieme zorg online voor mensen met psychische problemen. Ggz-organisaties kunnen tot en met 1 oktober 2018 bij het Zorginstituut een aanvraag indienen voor subsidie voor behandelingen met anonieme e-mental health.

Het Zorginstituut constateert dat sommige mensen uit schaamte of angst geen professionele hulp durven te zoeken voor hun psychische klachten of verslaving. Het inschakelen van hulp in een vroegtijdig stadium kan voorkomen dat klachten zich verergeren en tot een zwaardere zorgvraag leiden, stelt het zorginstituut. Om een vorm van zorg te bieden, of een opstapje naar reguliere zorg, is het volgens het instituut van belang dat er laagdrempelig aanbod beschikbaar is. Het aanbod van anonieme e-mental health kan hierin voorzien. Omdat deze anoniem verleende zorg niet kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars, is er een subsidieregeling in het leven geroepen.

Zorginstituut Nederland voert deze subsidieregeling sinds 1 januari 2017 uit. In 2018 hebben 14 organisaties subsidie ontvangen voor anonieme e-mental health. Ook toen zat er 2 miljoen euro in de subsidiepot.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top