ACTUEEL

NZa ontving 159 klachten over contracteerproces

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de afgelopen periode 159 klachten ontvangen van zorgaanbieders over het contracteerproces. Zorgaanbieders kunnen zich bij de NZa melden als zij vermoeden dat zorgverzekeraars zich niet aan de contracteerprocesregels houden bij de inkoop van zorg.

Een klacht ging over een verzekeraar die aanbieders van orthopedische hulpmiddelen een contractaanbod stuurde met een reactietermijn van vier weken. Het contractaanbod bevatte forse wijzigingen ten opzichte van het oude contract en de zorgaanbieders konden voor vragen niet voldoende bij de verzekeraar terecht. Dit is tegen de regels, want een zorgverzekeraar moet een redelijke termijn voor bestudering van het contract geven en voldoende beschikbaar zijn voor vragen. De NZa is met de melders en de verzekeraar in gesprek gegaan. Dit heeft tot nieuwe afspraken over het tijdpad van het contract geleid.

Een andere melding ging over een zorgverzekeraar die in zijn inkoopbeleid had vermeld dat deze mogelijk een gewijzigd contractaanbod voor 2019 zou doen, als gevolg van een nieuw te ontwikkelen visie. Hier verbond de zorgverzekeraar echter geen verder tijdpad aan. De NZa heeft de zorgverzekeraar aangesproken op de "onduidelijke communicatie". De zorgverzekeraar heeft inmiddels aangegeven voor het jaar 2019 geen gewijzigd contract te zullen aanbieden. De verzekeraar heeft besloten bestaande overeenkomsten te verlengen en heeft zijn inkoopbeleid op de website aangepast, aldus de NZa.

Inhoud

De NZa ontving overwegend klachten over de inhoud van het contract. Die kon de toezichthouder niet in behandeling nemen, aangezien het toezicht van de NZa zich beperkt tot het proces van contractering tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Zorgaanbieders die klachten hebben over de inhoud van het contract kunnen hun geschil voorleggen aan het Nederlands Arbitrage Instituut

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top