Finance

Verhoging btw-tarief kost zorg jaarlijks 174 miljoen euro

Verhoging btw-tarief kost zorg jaarlijks 174 miljoen euro

De kabinetsplannen voor verhoging van het lage btw-tarief van 6 procent naar 9 procent betekenen voor de zorgsector een stijging van de inkoop-gerelateerde exploitatiekosten met 174 miljoen euro. Dat becijfert inkoopcoöperatie Intrakoop. Vooral de cure-sector krijgt een forse extra rekening van 104 miljoen euro. De kosten van organisaties in de care stijgen met 70 miljoen euro.

Veel patiëntgebonden kosten zoals voeding en geneesmiddelen vallen nu nog onder het lage btw-tarief. Daar komt als het aan het kabinet Rutte III ligt verandering in. Het regeerakkoord voorziet in een 3 procent verhoging van het lage btw-tarief. De maatregel is onderdeel van het Belastingplan. De opbrengst van de voorgenomen tariefswijziging is bedoeld als compensatie voor de afgenomen inkomsten van de eerder verlaagde inkomstenbelasting, ook wel bekend als de ‘vlaktaks’.

Om de effecten van deze maatregel voor de zorg in kaart te brengen, heeft Intrakoop samen met onderzoeksbureau Marlyse Research de inkoop-gerelateerde exploitatiekosten op een rijtje gezet aan de hand van de jaarrekeningen van 1160 zorgorganisaties. Voor de inkoopkosten die vallen onder het 6 procenttarief is vervolgens de 3 procent toename berekend.

Exploitatiekosten

In 2017 kwamen de totale inkoop-gerelateerde exploitatiekosten van de ziekenhuizen, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg uit op meer dan 19 miljard euro. In totaal werd er voor ruim 6,1 miljard euro ingekocht met 6 procent btw, in euro’s uitgedrukt goed voor een bedrag van 348 miljoen euro. Het gaat hierbij onder meer om voedingsmiddelen, maar ook om goederen of diensten zoals genees- en hulpmiddelen, trainingen en opleidingen, personenvervoer en schoonmaak.

Kostenverhoging

Enkele uitzonderingen daar gelaten kunnen zorgorganisaties btw niet verrekenen of terugvorderen bij de Belastingdienst. Een eventuele verhoging van het btw-tarief heeft daarmee direct een kostenverhogend effect. De voorgenomen 3 procent-verhoging van het lage btw-tarief betekent omgerekend een stijging van 174 miljoen euro aan inkoopkosten voor de zorgsector. De gevolgen van deze verhoging zijn jaarlijks terugkerend. Daarnaast zijn extramuraal ingekochte zorg-gerelateerde producten en diensten niet meegewogen. Hierdoor valt volgens Intrakoop het totale maatschappelijke effect van de btw-verhoging nog hoger uit.

Voor de ziekenhuizen en revalidatiecentra resulteert de verhoging van het btw-tarief in een kostenstijging van 104 miljoen euro. De stijging komt in de cure vooral zo hard aan, omdat bijna 60 procent van alle patie?ntgebonden kosten met 6 procent btw wordt ingekocht. Dit zijn vooral geneesmiddelen, maar ook hulpmiddelen, prothesen, implantaten, katheters, hechtmateriaal en bijvoorbeeld ook (gips)verband.

Voor de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en ggz voorziet Intrakoop een kostenstijging van 70 miljoen euro. Hier zijn het vooral voedings- en hotelmatige kosten die worden ingekocht met 6 procent btw. Daarnaast wordt ruim 84 procent van de totale voedingsgerelateerde kosten ingekocht met 6 procent btw.

'Stuivertje wisselen'

Adviseur en oud-zorgbestuurder Cor Calis maakt zich grote zorgen over het kosten opdrijvende effect van de belastingplannen. In een blog op Skipr.nl betoogt hij dat alle extra middelen voor de zorg die het kabinet heeft vrijgemaakt door de btw-verhoging zullen worden opgeslokt. Om die reden spreekt hij van ‘stuivertje wisselen tussen ministeries’. “De extra gelden die VWS beschikbaar stelt zouden zomaar linea recta naar het Ministerie van Financiën kunnen vloeien”, aldus Calis. De belastingmaatregel kan bovendien een negatief effect hebben op de opleidingsinspanningen van zorgaanbieders, aangezien de btw-kosten voor opleidingen en trainingen ook met 3 procent omhoog gaan.  

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top