ACTUEEL

Eigen risico zorg blijft komende jaren gelijk

Het eigen risico wordt tot 2022 bevroren op 385 euro. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Bruno Bruins voor Medische Zorg dat dit regelt.

De bevriezing van het eigen risico is een afspraak uit het regeerakkoord. Zonder deze wet zou het eigen risico de komende jaren meegroeien met de stijging van de zorgkosten. Bevriezing van het eigen risico is volgens het ministerie van VWS "onderdeel van een reeks van gerichte maatregelen om de stapeling van zorgkosten te voorkomen en voor iedereen de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben beschikbaar en betaalbaar te houden".

Het kabinet neemt meer maatregelen om de stapeling van de zorgkosten tegen te gaan. Zo wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg gehalveerd naar 4 procent en wordt er een vast abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning van maximaal 19 euro per maand.

Zorg mijden

De PVV-fractie in de senaat stemde tegen het wetsvoorstel, alle andere fracties stemden voor. De Eerste Kamer stemde ook over andere moties. De motie van senator Van Kesteren (PVV) waarin de regering wordt verzocht het verplicht eigen risico af te schaffen, werd verworpen. Ook de motie van senator Nooren (PvdA) die de regering verzoekt te onderzoeken hoe het stelsel zo kan worden vormgegeven dat voorkomen wordt dat mensen vanuit financiële overwegingen zorg mijden, werd verworpen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top