ACTUEEL

'Apothekers mogen samenwerking meer opzoeken'

Als apothekers de samenwerking in de eerste lijn meer opzoeken, draagt dat bij aan goede kwaliteit van zorg, aldus minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport. Hij noemt als voorbeeld Farmabuddy, waarbij een lid van het apotheekteam fungeert als aanspreekpunt voor de patiënt. Dit zei hij recent tijdens een zogeheten StiPCO-dag in Rotterdam, volgens brancheorganisatie KNMP.

Bruins hield een toespraak voor 150 apothekers tijdens de StiPCO-dag. Via het gelijknamige programma subsidieert het ministerie van VWS scholing die de openbaar apotheker verder opleidt als zorgverlener in de driehoek apotheker-huisarts-wijkverpleegkundige. De vier StiPCO-dagen vonden verspreid door het land plaats tussen 18 en 27 september en gaven apothekers een doorsnee van het scholingsaanbod binnen het programma.

Nadat Bruins de zaal uitnodigde met hem de discussie aan te gaan, kwam het onderwerp al snel op de medicijntekorten. Een apotheker nodigde de minister uit om bij haar in de apotheek te komen kijken, waar veel laatjes leeg zijn. Over de oorzaak van die lege laatjes werden apothekers en Bruins het niet eens. De minister zegde wel toe de apotheek te komen bezoeken en dat hij blijft openstaan voor discussie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top