ACTUEEL

Vincent van Gogh en Conrisq Groep willen fuseren

Vincent van Gogh (VvG) en de Conrisq Groep (CG) streven naar "horizontale integratie" door middel van een bestuurlijke fusie per medio 2019. De twee organisaties hebben elkaar naar eigen zeggen gevonden "vanuit de wederzijdse ambitie een sterke partij te blijven als het gaat om het bieden van de best mogelijke (forensische) geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg".

VvG en CG bieden beide geestelijke gezondheidszorg (ggz) aan, waaronder forensische psychiatrie, en constateren dat er sprake is van een "grote overlap ten aanzien van de zorginhoudelijke visie en strategie". Ook beschikken de twee organisaties over een complementair netwerk en portfolio. Gezamenlijk kunnen VvG en CG de cliënt in alle fasen van het leven bedienen met een integraal aanbod van begeleiding en behandeling waarbij veiligheid, herstel en goed functioneren in de maatschappij uitgangspunt vormen.

Het uitgangspunt bij de horizontale integratie is dat stichting VvG en de vijf dochterstichtingen van CG onder één faciliterende moederstichting worden geplaatst met een gezamenlijke raad van toezicht en raad van bestuur. De dochterstichtingen blijven zelfstandige eenheden, die zich in toenemende mate uitsluitend richten op het primaire proces. In de moederstichting wordt zoveel mogelijk synergie nagestreefd.

Strategie

"Een structurele samenwerking in groepsverband versterkt de wederzijdse strategie en leidt tot een toekomstbestendige en innovatieve groep van organisaties waarvan door een gezondere bedrijfsvoering en een sterkere marktpropositie zowel patiënt/cliënt/gezinnen als maatschappij profiteren", aldus de twee organisaties. "Bedrijfsvoering- en investeringsrisico’s kunnen samen beter worden gedragen dan apart."

VvG en CG gaan een fusievoorstel indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument & Markt. Daarnaast willen beide zorgorganisaties de medezeggenschapsorganen en andere relevante in- en externe belanghebbenden actief informeren.

Schaalvergroting

Dit is de tweede keer dat VvG een fusie overweegt met een andere zorgaanbieder. Eerder wilde de organisatie de krachten bundelen met Pro Persona, maar na een verkenning naar de meerwaarde en de haalbaarheid van samengaan zagen ze van de fusie af. Eén van de argumenten om niet te fuseren was de negatieve wijze waarop wordt aangekeken tegen schaalvergroting en fusies in de zorg. Kennelijk weerhoudt dit argument VvG niet van een poging om een fusie met CG aan te gaan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top